Follow
Çetin Pekacar
Çetin Pekacar
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Verified email at hbv.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kumuk Türkçesi
Ç Pekacar
Türk lehçeleri grameri 1, 940-1008, 2007
343*2007
Kumuk Türkçesi Sözlüğü
Ç Pekacar
Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011
1332011
Uluslararası fonetik alfabe ve türkiye’de ağız araştırmaları
Ç Pekacar, F Güner-Dilek
Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı (25-30 Mart 2008 Şanlıurfa …, 2009
282009
Kumuk Türkçesine Arapça ve Farsçadan Geçen Kelimelerdeki Ses Olayları
Ç Pekacar
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 53-71, 2006
252006
Eski Türkçeden günümüze eksiz ad tamlaması meselesi
HTÇ PEKACAR
Dil Araştırmaları 15 (15), 9-38, 2014
232014
Kumuk türklerinin atasözleri: incelme, metin, dizinler
Ç Pekacar
Meyil Matbaacılık, 2006
202006
Pamir (Afganistan) Kırgız Türkleri Ağzı
Ç Pekacar
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995
191995
Uluslararası Fonetik Alfabe-I
Ç Pekacar, FG Dilek
Dil Araştırmaları (4), 135-150, 2009
152009
Kumuk Türkçesindeki Arapça Alıntı Kelimelerde Son Ses/U/Meselesi ve Türkçe-Arapça İlişkileri
Ç PEKACAR
IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 24-29, 2007
142007
Çağatay Türkçesinde+ nI ilgi hâli eki
Ç Pekacar, FM Erdem Uçar
132015
Nevşehir ve diğer Anadolu ağızlarında fiillerin teklik 3. şahıs çekimlerinde/n/sesi
Ç Pekacar, FM Erdem Uçar
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2011
122011
Kumuk Türkçesi'nde Fiil
Ç Pekacar
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 44 (1996), 221-235, 1996
111996
International phonetic alphabet and dialect researches in turkey
C Pekacar, F Guner-Dilek
Dialect Research of Turkey Turkish Workshop (25-30 march 2008 Sanlıurfa …, 2009
92009
Kumuk Türkleri Edebiyatı
Ç Pekacar
Türk Dünyası El Kitabı 4, 319-340, 1998
81998
Pamir Kırgız Türkleri ağzında aslî uzun ünlüler
Ç Pekacar
Bilig 14, 75-85, 2000
72000
Kavimler Kapısı Dağıstan’dan İzlenimler
Ç Pekaçar
Türk Kültürü Dergisi, 210-217, 1999
71999
Büyük Harfli Kısaltmalarda/K/Harfinin Okunuşu
Ç Pekacar
Uluslararası 5, 20-26, 2004
62004
Kumuk Türklerinin Ansiklopedik limi, Eğitimci, Yazar ve Şair Abusupiyan Akayev
Ç Pekacar
Türk dünyası dil ve edebiyat dergisi, 2000
52000
Türkiye’ye Göç Eden Pamir Kırgızlarından Derlenen Manas Destanı
Ç Pekacar
Uluslararası Manas Destanı ve Etkileri Bilgi Şöleni, 1995
51995
Türkiye Kumukları Ağzı Ses ve Şekil Bilgisi
Ç Pekacar
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1986
31986
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20