Takip et
Osman Ferda Beytekin
Osman Ferda Beytekin
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE OKULLARDAKİ ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYİNİN İNCELENMESİ (İZMİR İL ÖRNEĞİ).
M Teyfur, OF Beytekin, M YALÇINKAYA
Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty 21, 2013
1362013
The organizational culture at the university
OF Beytekin, M Yalçinkaya, M Doğan, N Karakoç
The International Journal of Educational Researchers 2 (1), 1-13, 2010
912010
High school administrators' perceptions of their technology leadership preparedness
OF Beytekin
Educational Research and Reviews 9 (14), 441, 2014
542014
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARI VE DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
OF BEYTEKİN, K Ayşegül
The Journal of Academic Social Science Studies 31 (1), 327-341, 2015
402015
Okul kültürü ve örgütsel muhalefet davranışları arasındaki ilişkinin mesleki değerler aracılığıyla araştırılması
A Kadı, OF Beytekin
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 71-97, 2015
332015
A Research on the Burnout and the Teaching Profession Attitudes of Teacher Candidates.
A Kadi, OF Beytekin, H Arslan
Journal of Education and Training Studies 3 (2), 107-113, 2015
292015
Quality of Faculty Life and Lifelong Learning Tendencies of University Students.
OF Beytekin, A Kadi
Higher Education Studies 4 (5), 28-36, 2014
242014
Yükseköğretim yöneticilerinin idari davranışları, duygusal ve sosyal yeterlikleri: Kültürlerarası bir araştırma
OF Beytekin, ŞD Göktürk
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 33-42, 2012
162012
A case study of instructional leadership in Malawian secondary schools
OF BEYTEKİN, E TOPRAKÇI, HC CHIPALA
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 169-176, 2016
152016
The function of communication in faculty management
OF Beytekin, H Arslan
Social Change Review 11 (2), 137-152, 2013
152013
OF ve Yalçınkaya, M.(2013). İlköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile okullardaki örgütsel güven düzeyinin incelenmesi (İzmir il örneği)
M Teyfur, OF Beytekin
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 84-106, 2013
132013
İlkokul müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler
OF Beytekin, F Kılıç
E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi 1 (1), 37-54, 2021
122021
YARGITAYIN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN VERDİĞİ KARARLARIN İNCELENMESİ.
E TOPRAKÇI, OF BEYTEKİN, M DOĞAN
Electronic Turkish Studies 13 (19), 2018
122018
ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL DENETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.
OF BEYTEKİN, Ş TAS
Electronic Turkish Studies 12 (33), 2017
112017
An exploratory study on university autonomy: A comparison of Turkey and some European Union Countries
S Ödemiş, OF Beytekin, ME Uslu
Of Education And Instructional Studies In The World 6, 79-90, 2016
102016
Öğretmen adaylarının kontrol odağı inançları ve eğitim felsefeleri
OF Beytekin, K Ayşegül
Yükseköğretim Dergisi 5 (1), 1-8, 2015
92015
The relationship between emotional intelligence and school management
OF Beytekin
European Journal of Research on Education 1 (1), 1-5, 2013
92013
Transformation of higher education into new normal.
OF Beytekin
Higher Education Studies 11 (3), 125-133, 2021
82021
Academic dishonesty tendencies and values of teacher candidates
K Ayşegül, OF BEYTEKİN, H ARSLAN
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 396-401, 2016
82016
Leading in Higher Education with Emotional Competence.
OF Beytekin
Higher Education Studies 11 (3), 116-124, 2021
72021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20