Follow
Ünal İMİK
Ünal İMİK
İnönü Üniversitesi Devlet konservatuvarı
Verified email at inonu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bağlama öğretiminde tezene tutuş/vuruş yönlerinin yeri ve önemi
S Haşhaş, Ü İmik
İnönü Üniversitesi, 2015
352015
MÜZİK NEDİR VE HAYATIMIZIN NERESİNDEDİR
Ü İmik, S Haşhaş
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 6 (2), 196-202, 2020
292020
Sosyal statünün müziksel beğeniye etkileri
Ü İmik
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2007
262007
Çizgi Film Müziklerinin Yapısal Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Ü İmik
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2011
202011
Müzik ve Medya
Ü İMİK
Ankara 1, 1-200, 2016
15*2016
Türkiye'de Müzisyen Olmak
Ü İmik, S Haşhaş
Ankara 1, 1-200, 2016
132016
ÇALGI KALİTESİNİN PERFORMANS VE BAŞARIYA ETKİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER “BAĞLAMA ÖRNEĞİ”
Ü İmik, S Haşhaş
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 4 (9), 59-68, 2014
132014
Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda Türk Müziği ilgisi: Malatya Örneği
Ü İmik, YE Dönmez
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 3 (2), 114-128, 2017
122017
TELEVİZYON ÇOCUK PROGRAMI MÜZİKLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİNE KATKILARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER.
T SAGER, Ü İMİK, P DEMİRKOL
Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi 7 (17), 2014
11*2014
Müziksel beğenide sosyal statünün rolü
T SAĞER, Ü İMİK
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (24), 273-292, 2008
112008
2005 Arası Türkiye’de Televizyon Dizilerinde Kullanılan Müziğin Genç İzleyicilere Etkileri
N İmik
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2006
11*2006
Çizgi Film ve Müzik
Ü İmik
Gece kitaplığı 1, 1-200, 2014
102014
Harput Müzik Kültürü
AM Karkın, Ü İmik
Sanat Dergisi, 1-6, 2010
102010
The correlation of muscle strength, flexibility and range of motion with pain in musicians playing string instruments. Medicine Science. 2019; 8 (4): 986-93
E Calisgan, U Imik, B Talu, M Gogremis
8*2019
Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren lokanta ve oteller sektörünün finansal durum ve performanslarının değerlendirilmesi
YE Çalış, İH Ünal, B Güven, S Çanakçı
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (4), 293-318, 2018
82018
TÜRKÜLERİMİZDEKİ HOŞGÖRÜ TEMASINA TOPLUMSAL BAKIŞ VE HACI BEKTAŞ VELİ
Ü İmik
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 181-200, 2014
82014
Türk kültürünün yaşatılmasında müziğin önemi ve genç dinleyiciler üzerindeki etkileri
Ü İmik
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 2 (4), 47-59, 2012
82012
Arguvan Örnekleminde “Dede Sazı’nın Organolojisi ve İcra Özellikleri
S Haşhaş, Ü İmik, C Aydoğdu
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,(1) 39 (1), 169-180, 2015
7*2015
Bir yol ayrımı öyküsü: Türkiye’de eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme
I Ünal, S Özsoy
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri, 79-80, 2004
72004
Denetimin ötesi: Denetlenmiş finansal bilgilerin sağladığı katma değer
İ Ünal, İ Arkaya
Denetimin değeri: KPMG, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20