cengiz anık
cengiz anık
Halkla ilişkiler bölümü
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İletişim bilimi
J Lazar, C Anık
Vadi Yayınları, 2009
1312009
Siyasal ikna
C Anık
Vadi Yayınları, 2000
932000
Bilgi Fabrikaları ve Müşteriler
C Anık
altınküre yayıncılık, 2003
312003
Kamuoyunu oluşturan araçlar
C Anık
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi İletişim, 1-2, 1994
211994
Kamuoyunu Oluşturan Araçlar
C Anık
G.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, 1994
211994
İletişim sosyolojisi: kurumsal temeller
C Anık
Derin Yayınları, 2014
202014
Eğiticinin Performansını Niteleyen Faktörler
C Anık
bilig, 2007
152007
Bilgi Sosyolojisine Göre Bilginin İşlevi ve Bir Model Denemesi
C Anık
bilig, 2006
142006
Bilgi sosyolojisine göre bilginin işlevi ve bir model denemesi
C Anık
Bilig Güz, S 39, 1-29, 2006
142006
Epistemolojik düzlemde yarınki siyaset: bilgi sosyolojisi açısından bir deneme
C Anık
Nobel Yayın Dağıtım, 2005
122005
Meşruiyetin Sosyal Psikolojisi
C Anık
Kaknüs Yayınları, 2015
102015
Çoğulcu Sistemde İşçi Sendikası
C Anık
Hizmet- İş Sendikası Eğitim Yayınları, 1997
71997
Çoğulcu Sistemde İşçi Sendikası
C Anık
Hizmet-İş Sendikası Eğitim yayınları, Ankara, 1997
71997
Sosyal Medyanın Göstergebilimsel Dili: Emojiler.
C ANIK, AM KIRIK, AG Soncu
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 8 (26), 2017
62017
Toplumsal Zihniyet Aracılığı ile Sosyal Kontrol
C Anık
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 2011
62011
Bilginin Toplumsal İşlevlerine İlişkin Yaklaşımları Tasnif Denemesi
C Anık
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 28, 1-28, 2009
52009
Siyasal İkna
A Cengiz
Ankara: Vadi Yayınları, 2000
52000
Aile iletişim kalıpları ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ö Erdoğan, A Cengiz
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 29, 21-46, 2018
22018
Kültür, medeniyet ve modernizm üzerine “yaprak dökümü” bağlamında bir değerlendirme
C Anık, A Soncu
Global Media Journal 2, 52-83, 2011
22011
KÜLTÜR MEDENİYET VE MODERNİZM ÜZERİNE YAPRAK DÖKÜMÜ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
C Anık
global media journal, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20