Takip et
Bayram Aşılıoğlu
Bayram Aşılıoğlu
Bilinmeyen bağlantı
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanin önemi ve onu geliştirme yollari
B Aşılıoğlu
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-11, 2008
1252008
Öğretim ilke ve yöntemleri
M Arslan, B Aşılıoğlu, B Savaş, Ç Şahin, İ Aydoğan, SZ Genç
Ankara: Anı Yayıncılık, 2007
1102007
Ortaokullarda Türkçe Öğretimi
B Aşilioğlu
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1993
1091993
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
B AŞILIOĞLU, E ÖZKAN
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 6), 83-111, 2019
752019
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE DERSLERDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA DİNLEME ENGELLERİ
B Aşılıoğlu
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (29), 45-63, 2009
622009
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİ İLE TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TEOG SINAVLARI ÖNCESİ YAŞADIKLARI STRESİN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ
A Kesici, B Aşılıoğlu
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (3), 394-414, 2017
432017
Eğitim ile ilgili temel kavramlar
B Aşılıoğlu
İçinde (Ed. M. Arslan) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık, 2007
422007
Lise Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmenlerinin Türk dili ve edebiyatı programı hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi
B Oral, B Aşılıoğlu
Eğitim ve Bilim 25 (116), 2000
232000
The Educational Value of Nasreddin Hodja Anecdotes
B Asilioglu
Children's Literature in Education 39 (1), 1-8, 2008
192008
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARI
B Aşılıoğlu, F Yaman
Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (12), 171-179, 2017
172017
İngilizce öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri konusundaki yeterliliklerine ilişkin algıları
B Aşilioğlu
Eurasian Journal of Educational Research 22, 1-11, 2006
152006
Başlıca öğrenme ve öğretim ilkeleri
B Aşılıoğlu
Öğretim ilke ve yöntemleri, 34-40, 2007
142007
ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM (FETEMM) FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
B Aşılıoğlu, F Yaman
Ekev Akademi Dergisi, 87-100, 2020
122020
Öğretim ilke ve yöntemleri (5. Baskı)
M Arslan, B Aşılıoğlu, B Savaş, Ç Şahin, İ Aydoğan, SZ Genç
Ankara: Anı, 2012
122012
ÖĞRETMENLERİN STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK FARKINDALIK, TUTUM VE SINIF İÇİ UYGULAMA ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
F Yaman, B Aşılıoğlu
Milli Eğitim Dergisi 51 (234), 1395-1416, 2022
102022
Investigating secondary school students' writing anxiety in terms of some variables: The case of Diyarbakır
B Aşılıoğlu, E Özkan
International Journal of Social Science 6 (6), 83-111, 2013
102013
Developing stress scale for secondary school students: Reliability and validity study
A KESİCİ, B AŞILIOĞLU
Kastamonu Education Journal 25 (6), 2413-2426, 2017
82017
Türk dili ve programı hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi
B Aşılıoğlu
Eğitim ve Bilim Dergisi 116 (4), 34-41, 2000
82000
TÜRKİYE’DE GEOMETRİK DÜŞÜNME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ
M Saraçoğlu, B Aşılıoğlu
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 21 (81), 91-116, 2022
72022
Çocuklarda Okuma Alışkanlığının Geliştirilmesi Açısından Yeni İlköğretim Türkçe Programının Değerlendirilmesi
B Aşılıoğlu
S. Sever (ed.) 2, 59-65, 2007
72007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20