Takip et
Durmuş YILDIRIM
Durmuş YILDIRIM
Ondokuz Mayis University, Associate Professor of Finance
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Testing the pecking order theory of capital structure: Evidence from Turkey using panel quantile regression approach
D Yıldırım, AK Çelik
Borsa Istanbul Review 21 (4), 317-331, 2021
482021
Borsa İstanbul’daki ilk halka arzlarda ilk gün düşük fiyat anomalisi
D YILDIRIM, A Dursun
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (1), 2016
202016
Erken dönem ekonomi eğitimi ve finansal sosyalizasyonun finansal okuryazarlık düzeyine etkisi
D YILDIRIM, A Özbek
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2), 694-710, 2021
82021
Stock market volatility and structural breaks: An empirical analysis of fragile five countries using GARCH and EGARCH models
D Yıldırım, AK Çelik
Journal of Applied Economics & Business Research 10 (3), 148 - 163, 2020
62020
Kredi Karti Kullanimi, Kompülsif Satin Alma, Borca Karşi Tutum ve Finansal Refah İlişkisi
E ATAMAN, D YILDIRIM
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (23), 159-184, 2022
32022
Bireysel yatırımcıların davranışsal yanlılıkları ve finansal okuryazarlık ilişkisi: Samsun ili örneği
CN ERBAŞ, D YILDIRIM
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2), 315-341, 2021
32021
Beta Portföylerin Performans Analizi: Borsa İstanbul Örneği
M Eren, D Yıldırım
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 38 (1 …, 2020
32020
DEĞER YATIRIMI: BORSA İSTANBUL’DA ÇOK AMAÇLI PORTFÖY SEÇİMİ
R KARCIOĞLU, D YILDIRIM
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (4 …, 2017
32017
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler Hakkında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Öğrencilerinin Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma
M SERÇEMELİ, E KURNAZ, D YILDIRIM
32. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 157-169, 2013
3*2013
İYİ VE KÖTÜ KAZANÇ İLANLARINA KARŞI PİYASANIN TEPKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
H ŞİMŞEK, D YİLDİRİM
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 22 (2), 276-295, 2020
22020
Yatırımcı davranış biçimleri ve finansal okuryazarlık ilişkisi üzerine bir araştırma: Samsun ili örneği
CN Erbaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
22020
The Relationship between Prevention Focus, Money Attitude and Financial Behavior
D YILDIRIM, A ÖZBEK
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 385-404, 2022
12022
The relationship between prevention focus, money attitude and financial behavior
DU Yıldırım, A Özbek
Anadolu Üniversitesi, 2022
2022
BETA PORTFÖYLERİN PERFORMANS ANALİZİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ.
M EREN, D Yıldırım
Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences …, 2020
2020
Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye ve Portekiz Firmaları Üzerine Bir Uygulama
M ERDOĞAN, D YILDIRIM, B ELMAS
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 21-21, 2012
2012
SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
D YILDIRIM, T EYCEYURT
16. Finans Sempozyumu, 2012
2012
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN FİNANSAL BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE’DE BİR UYGULAMA
ÖÜD YILDIRIM
10. BÖLÜM KOBİ’LERDE NAKİT TUTMA DÜZEYİ BELİRLEYİCİLERİ
ÖÜD YILDIRIM
THE SUCCESS ON COST ACCOUNTING COURSE OF STUDENTS REGISTERED
R Karcıoğlu, M Öztürk, D Yıldırım
FİNANSAL OLMAYAN İŞLETMELERDE FİNANSALLAŞMA: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
ÖÜD YILDIRIM, UA ÇİRLİ, TNİ Koordinatörlüğü
EDİTÖR YARDIMCILARI, 1246, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20