Hatice Dilara Keskin
Hatice Dilara Keskin
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketicilerin Marka Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler øle Marka ømajÕ’nÕn Marka De÷ eri Üzerindeki Etkileri: Trabzon Örne÷ i1
HD Keskin, S YÕldÕz
Dumlupýnar Üniversitesi, 239, 2010
372010
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KAPSAMINDA DEMOGRAFİK VE SOSYAL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİNEMA FİLMİ TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
D KESKİN, B ÇEPNİ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (16), 99-117, 2012
312012
RETRO PAZARLAMA VE PAZARLAMADA UYGULANMASINA YÖNELİK BAZI ÖRNEKLER.
HD Keskın, S Memış
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2011
262011
Web sitelerinin globalizasyonu üzerine büyük global Amerikan markalarına yönelik bir içerik analizi uygulaması
H Keskin, Z Çilingir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (2), 51-66, 2010
192010
Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler
HD Keskin, E Koparan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (1), 111-129, 2010
142010
Ailelerin devlet ya da özel okul tercihlerini etkileyen faktörler Rize örneği
H dilara KESKİN, GB Turna
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2), 411-426, 2010
132010
Değişen sosyo-kültürel faktörlerin kurum imajına etkileri, 7
H Kurtuldu, HD Keskin
Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirileri, 2002
132002
Toplam Kalite Yönetiminde Pazarlamanın Yeri
T Acuner, HD Keskin
Pazarlama Dünyası, Y 14, 29-32, 2000
122000
Tarımsal Mamullerde Lisanslı Depoculuk Sisteminin Rolü (The Role of The Licensed Warehousing System In Agricultural Products)
S MEMİŞ, D KESKİN
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2015
92015
Dondurulmuş Hazır Gıda Dağıtım Kanalında Dikey Yönlü Çatışma Davranışı: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Alan Araştırması
H Ayyildiz, HD Keskin
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2010
92010
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL PAZARLAMAYA YATKINLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
HD KESKİN, HS KURTULDU
Global Journal of Economics and Business Studies 7 (14), 117-128, 2018
42018
Fındık Mamulü İhracatı Yapan İşletmelerin Lisanslı Depo Yer Seçimine Yönelik Algılarının Faktör Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi
S Memiş, HD Keskin
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2), 83-113, 2016
42016
Factors Affecting the Geographical Distribution of Bank Branches in Turkey
HD Keskin, Z Abdioglu
European Journal of Social Sciences 19 (4), 573-587, 2011
42011
Üniversite Öğrencilerinin Ulaşım Tercihleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği
D Keskin
Erciyes Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007
42007
Alternetif Bir Dağıtım Kanalı Olarak İnternet Perakendeciliğinde Durum Değerlendirmesi
HD Keskin
Pazarlama Dünyası, 2003
32003
İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKA MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
HD KESKİN, HS KURTULDU
Global Journal of Economics and Business Studies 8 (16), 111-121, 2019
22019
TÜKETİCİLERİN DİZİ FİLMLERİNDE YER ALAN ÜRÜN YERLEŞTİRMEYE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
HD KESKİN, HS KURTULDU
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2017
22017
Yeşil pazarlama kapsamında üniversite öğrencilerinin çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerinin belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi örneği
S YILMAZ, HD KESKİN
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 48 (553), 83-100, 2011
22011
Tüketicilerin perakendeci tercihlerinde etkili olan davranişsal faktörler ve süpermarket uygulamasi
HS KURTULDU, HD KESKİN
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (1), 29-41, 2005
22005
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Sahipliğini Belirleyen Faktörler: Ekonometrik Bir Çalışma
D Keskin, R Yamak
Erzurum 6, 121-128, 2001
22001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20