Follow
Emine Battal
Emine Battal
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kıyametin Gölgesinde: Yeni Dini Hareketler ve Şiddet
E Battal
142018
Yeni Dini Hareketlerin Aile Yapıları Üzerindeki Etkileri
S Turan, E Battal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1, 135-149, 2015
102015
Dünya Dinlerinde Kutsal Metinler
S Turan, E Battal
Ankara: STS Yayınları, 2015
102015
Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi
S Turan, E Battal
72020
Japon kültüründe engellilik
S Turan, E Battal
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 17 (2), 9-19, 2017
72017
Yeni Dinî Hareketlerin Salgın Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri Karşısındaki Tutum ve Davranışları
E Battal
Oksident 3 (2), 157-179, 2021
32021
Yeni Dini Hareketlerin Bağımlılığa Bakışı
E Battal
Bedenimizin İşgalcileri - Dinlerin Bağımlılığa Bakışı, 299-333, 2019
2*2019
Yeni Dini Hareketlerde İbadet ve Ritüeller
E Battal
Nedenleri ve Niçinleriyle Yeni Dini Hareketler, 277-288, 2018
22018
İnanç Uğruna Ölme/Öldürme: Yeni Dinî Hareketler ve Şiddet
E Battal
İnsan ve Toplum 6 (1), 7-22, 2016
22016
Tanrı'nın Askerleri Versus Şeytan'ın Köleleri: Yeni Dini Hareketlerin radikalleşme Süreçlerinde Teolojik Dinamiklerin Etkisi
E Battal
Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi 2 (1), 111-128, 2023
12023
Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu İzlenimleri
E Battal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (8), 163-192, 2015
12015
Süleyman Turan & Faruk Sancar (ed.), Yeni Dini Hareketler: Tarihsel, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla
E Battal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 193-200, 2015
1*2015
Misyonda müzik stratejileri
JS MOORE, E BATTAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (4), 283-301, 2014
12014
Yeni Dini Hareketlerde Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Yaklaşım ve Uygulamalar
E Battal
Milel ve Nihal 20 (1), 81-103, 2023
2023
Hıristiyan Şeytan Algısının Filmlerdeki Yansıması: Amerika ve Avrupa Sineması Örneği
E Battal
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 23 (1), 1-30, 2023
2023
Yeni Dini Hareketler ve Transhümanizm
E Battal
Dinler ve Transhümanizm, 187-22, 2023
2023
SineMormoN: Mormonları Filmleri Üzerinden Tanımak
E Battal
2023
Yeni Dini Hareketlerin Misyonerlik Faaliyetlerinde Kadınların Yeri
E Battal
Yeni Dini Hareketler ve Misyonerlik, 145-168, 2022
2022
Yeni Dini Hareketler ve Filmler Aracılığıyla Misyonerlik: Mormon Örneği
E Battal
Yeni Dini Hareketler ve Misyonerlik, 121-144, 2022
2022
Konfüçyanizm'de Aile
E Battal, R Taşkın
Dinlerde Aile, 259-275, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20