Emine Battal
Emine Battal
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni Dini Hareketler: Tarihsel, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla
E BATTAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (8), 193-200, 2014
62014
Kıyametin gölgesinde: yeni dini hareketler ve şiddet
E Battal
52018
Dünya Dinlerinde Kutsal Metinler
S Turan, E Battal
Ankara: STS Yayınları, 2015
52015
Yeni Dini Hareketlerin Aile Yapıları Üzerindeki Etkileri
S Turan, E Battal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 135-149, 2015
42015
Japon kültüründe engellilik
S Turan, E Battal
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 17 (2), 9-19, 2017
22017
İnanç Uğruna Ölme/Öldürme: Yeni Dinî Hareketler ve Şiddet
E Battal
İnsan & Toplum Dergisi 6 (1), 2016
12016
ULUSLARARASI DİN VE ŞİDDET SEMPOZYUMU İZLENİMLERİ
E Battal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (8), 163-192, 2015
12015
Disability in Japanese Culture
S Turan, E Battal
2017
Yeni dini hareketler ve şiddet
E Battal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din …, 2017
2017
Dying and/or Killing for the Faith: New Religious Movements and Violence
E Battal
Insan ve Toplum 6 (1), 2016
2016
SÜLEYMAN TURAN & FARUK SANCAR (ED.), YENI DINI HAREKETLER: TARIHSEL, TEORIK VE PRATIK BOYUTLARIYLA
E BATTAL
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss. 193-200, 2015
2015
MİSYONDA MÜZİK STRATEJİLERİ
JS MOORE, E BATTAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (4), 283-301, 2014
2014
PAGANLAR VE DİNLERARASI DİYALOG
E BATTAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (3), 295-303, 2013
2013
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı ve İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik Sempozyumu (30 Haziran-2 Temmuz 2017 Rize)
E Battal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (12), 363-369, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14