Takip et
Uğur DOĞAN
Uğur DOĞAN
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Student Engagement, Academic Self-efficacy, and Academic Motivation as Predictors of Academic Performance
U Doğan
The Anthropologist 20 (3), 553-561, 2015
3582015
Lise Öğrencilerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının Sosyal Kaygı ve Sosyal Ağların Kullanımına Aracılık Etkisi
U Doğan, N İlçin-Tosun
Adıyaman Üniversitesi Sosyal BIlimler Enstitüsü Dergisi 8 (22), 99-128, 2016
167*2016
Lise öğrencilerinin sosyal ağ sitleri kullanımının yordayıcısı olarak yalnızlık
U Doğan, Y KARAKAŞ
Sakarya University Journal of Education 6 (1), 57-71, 2016
1442016
Effects of Social Network Use on HappinessPsychological Well-being, and Life Satisfaction of High School Students: Case of Facebook and Twitter
U Doğan
Education and Science 41 (183), 217-231, 2016
134*2016
Yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olarak sosyal kaygı
U Kermen, Nİ Tosun, U Doğan
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2 (1), 20-29, 2016
1322016
Self-concealment, Social Network Sites Usage, Social Appearance Anxiety, Loneliness of High School Students: A Model Testing
U Doğan, TS Çolak
Journal of Education and Training Studies 4 (6), 176-183, 2016
862016
Adolescent Psychological Resilience Scale: Validity and Reliability Study
S Bulut, U Doğan, Y Altundağ
Seuvremena Psihologija 16 (1), 2013
862013
Self-Efficacy, Self-Esteem, and Subjective Happiness of Teacher Candidates at the Pedagogical Formation Certificate Program.
A Erozkan, U Dogan, A Adiguzel
Journal of Education and Training Studies 4 (8), 72-82, 2016
632016
Validity and Reliability of Student Engagement Scale
U Doğan
Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 390-403, 2014
48*2014
Examining the Factors Contributing to Students’ Life Satisfaction
U Doğan, E Çelik
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (6), 2121-2128, 2014
462014
Tears evoke the intention to offer social support: A systematic investigation of the interpersonal effects of emotional crying across 41 countries
JH Zickfeld, N Van De Ven, O Pich, TW Schubert, JB Berkessel, JJ Pizarro, ...
Journal of Experimental Social Psychology 95, 104137, 2021
332021
Öğrenci Sorumluluk: Ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
M Kaya, U Doğan
Journal of European Education 4 (1), 11-18, 2014
322014
Parental psychological distress associated with COVID-19 outbreak: A large-scale multicenter survey from Turkey
A Bıkmazer, MT Kadak, V Görmez, U Doğan, ZD Aslankaya, F Bakır, ...
International Journal of Social Psychiatry 67 (6), 696-704, 2021
252021
Beğenilme Arzusu: Ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
G Kaşıkara, U Doğan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 51-60, 2017
232017
Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10'un Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Doğan, Uğur
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 164-170, 2015
202015
Ergenlerde Performans Kaygısını Yordayan Değişkenlerin Modellenmesi ve Buna Yönelik Psikoeğitim Programının İşlevselliği
U Doğan
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
192013
Does the use of social media ensure social support and happiness?
TS Çolak, U Doğan
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 2016
172016
Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Karşılaştırılması Comparison of Test Anxiety in High School and University Students
U DOĞAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 35-42, 2020
152020
İlkokul öğrencilerinin sürekli kaygı, yetkinlik ve üzüntü yönetimine ilişkin araştırma (A Research about trait anxiety, self-efficacy, and sadness management of primary school …
TS Çolak, G Eren, U Doğan
İlköğretim Online 16 (1), 151-160, 2017
15*2017
Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Yaşam Doyumu ve Psikolojik İyi Oluş Değişkenleri ile İlişkisi
D Uğur, D Kaya, Sinem, Eren
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2016
13*2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20