Takip et
Dr. Özlem Karadağoğlu (Associate Professor)
Dr. Özlem Karadağoğlu (Associate Professor)
kafkas.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effect of Single and Combined Use of probiotic and humatein Quail (Coturnix coturnix Japonica) diet on fatttening performance and carcass parameters
T Şahin, D Aksu Elmalı, İ Kaya, M Sarı, Ö Kaya
262011
Effects of dietary supplementation with distiller dried grain with solubles in growing lambs on growth nutrient digestibility and rumen parameters
T ŞAHİN, Ö KAYA, D AKSU ELMALI, İ KAYA
Reveu De Medecıne Veterinaire 164 (4), 173-178, 2013
222013
The role of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on performance, egg yolk fatty acid composition, and fecal microflora of laying hens
B Özsoy, Ö Karadağoğlu, A Yakan, K Önk, E Çelik, T Şahin
Revista Brasileira de Zootecnia 47, 2018
142018
Effects of different levels distillers dried grains with solubles on growth performance carcass quality and blood parameters in broilers
Ö KAYA, T ŞAHİN
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 19 (1), 161-166, 2013
14*2013
Effects of ground Echinacea Echinacea purpurea supplementation quail diets on growth performance and carcass traits
T ŞAHİN, Ö KAYA, M SARI
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 18 (1), 15-19, 2012
122012
Tekirdağ ili koşullarında I. ve II. ürün olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinin silaj fermantasyon özellikleri ve yem değerinin belirlenmesi
Ö Kaya, C Polat
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (3), 129-136, 2010
122010
Fatty acid composition of liver and breast meat of quails fed diets containing black cumin (Nigella sativa L.) and/or coriander (Coriandrum sativum L.) seeds as unsaturated …
Ö KARADAĞOĞLU, T ŞAHİN, M ÖLMEZ, U Ahsan, B ÖZSOY, K ÖNK
Livestock Science 223, 164-171, 2019
102019
Effects of plant extracts and (essential) oil mixture on breast meat quality of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)
DA Elmali, A Yakan, O Kaya, M Elmali, K Onk, T Sahin, O Durna
Revue Méd Vét 165 (3-4), 104-10, 2014
92014
Effects of different levels of essential oil mixed peppermint thyme anise oil supplementation in drinking water on the growth performance carcass traits and histologic …
Ö KARADAĞOĞLU, K ÖNK, T ŞAHİN, SALİ BİNGÖL, D AKSU ELMALI, ...
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 22 (2), 253-260, 2016
72016
Growth performance, carcass characteristics, and fatty acid composition of breast and thigh meat of broiler chickens fed gradually increasing levels of supplemental blueberry …
M Ölmez, T Şahin, Ö Karadağoğlu, MA Yörük, K Kara, S Dalğa
Tropical Animal Health and Production 53 (1), 1-8, 2021
62021
The impact of an essential oil mixture on growth performance and intestinal histology in native Turkish geese (Anser anser)
M Ölmez, T Şahin, Ö KARADAĞOĞLU, EK SARI, SA IŞIK, T Kirmizibayrak, ...
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 (5), 2020
52020
Changes in serum biochemical and lipid profile, and fatty acid composition of breast meat of broiler chickens fed supplemental grape seed extract
Ö KARADAĞOĞLU, T ŞAHİN, M ÖLMEZ, A Yakan, B ÖZSOY
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 44 (2), 182-190, 2020
52020
Bitkisel ekstrakt karışımlarının broylerlerde performans, karkas randımanı ve bazı iç organ ağırlıkları üzerine etkisi
T ŞAHİN, T SURAL, M ÖLMEZ, Ö KARADAĞOĞLU
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 91 (2), 137-146, 2020
42020
The effects of drinking water supplemented with essential oils on performance, egg quality and egg yolk fatty acid composition in laying hens
Ö KARADAĞOĞLU, B ÖZSOY, M ÖLMEZ, ÖD AYDIN, T ŞAHIN
Acta Veterinaria Eurasia 44 (2), 85-92, 2018
32018
Determination of the effect of mixture of essential oil and organic acid containing at different levels on broiler rations on fattening performance, carcass parameters and some …
B Özsoy, M Ölmez, Ö Karadağoğlu, T Şahin
Lalahan Hayvancılık Araștırma Enstitüsü Dergisi 57 (2), 77-82, 2017
32017
Effects of herbal extract mixtures on performance, carcass yield and some ınternal organ weight in broilers.
T Şahin, T Sural, M Ölmez, Ö Karadağoğlu
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi/Journal of the Turkish Veterinary Medical …, 2020
22020
Bazı tritikale çeşitlerinde farklı olgunlaşma dönemlerinin silolamada fermantasyon özellikleri ve yem değeri üzerine etkileri
Ö Karadağoğlu, ML Özdüven
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 90 (2), 132-142, 2019
22019
Yumurtacı tavuk rasyonlarına ilave edilen esansiyel yağ ve organik asit karışımının performans, yumurta verimi ve kalite parametreleri üzerine etkisi
Ö KARADAĞOĞLU, M ÖLMEZ, B ÖZSOY, T ŞAHİN
Hayvansal Üretim 59 (1), 9-15, 2018
22018
Effect of Resveratrol Supplemented to Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) Rations on Performance and Some Biochemical Parameters
M ÖLMEZ, T ŞAHİN, M Makav, Ö KARADAĞOĞLU
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 (6), 807-812, 2020
12020
Effect of Probiotic Mixture Supplementation to Drinking Water on the Growth Performance, Carcass Parameters and Serum Biochemical Parameters in Native Turkish Geese
M ÖLMEZ, T ŞAHİN, Ö KARADAĞOĞLU, Ö Metin, MA YÖRÜK, S DALĞA
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ 28 (1), 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20