Dr. Özlem Karadağoğlu (Associate Professor)
Dr. Özlem Karadağoğlu (Associate Professor)
Verified email at kafkas.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of dietary supplementation with distiller dried grain with solubles in growing lambs on growth nutrient digestibility and rumen parameters
T ŞAHİN, Ö KAYA, D AKSU ELMALI, İ KAYA
Reveu De Medecıne Veterinaire 164 (4), 173-178, 2013
112013
Effects of different levels distillers dried grains with solubles on growth performance carcass quality and blood parameters in broilers
Ö KAYA, T ŞAHİN
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 19 (1), 161-166, 2013
10*2013
The effect of single and combined use of probiotic and humate in quail (Coturnix coturnix Japonica) diet on fatttening performance and carcass parameters
T Sahin, DA Elmali, I Kaya, M Sari, O Kaya
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 17 (1), 1-5, 2011
92011
Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi.
Ö Kaya, C Polat
Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 7 (3), 2010
82010
Effects of ground Echinacea Echinacea purpurea supplementation quail diets on growth performance and carcass traits
T ŞAHİN, Ö KAYA, M SARI
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 18 (1), 15-19, 2012
72012
Effects of plant extracts and (essential) oil mixture on breast meat quality of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)
DA Elmali, A Yakan, O Kaya, M Elmali, K Onk, T Sahin, O Durna
Revue Méd Vét 165 (3-4), 104-10, 2014
62014
Effects of different levels of essential oil mixed peppermint thyme anise oil supplementation in drinking water on the growth performance carcass traits and histologic …
Ö KARADAĞOĞLU, K ÖNK, T ŞAHİN, SALİ BİNGÖL, D AKSU ELMALI, ...
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 22 (2), 253-260, 2016
52016
The role of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on performance, egg yolk fatty acid composition, and fecal microflora of laying hens
B Özsoy, Ö Karadağoğlu, A Yakan, K Önk, E Çelik, T Şahin
Revista Brasileira de Zootecnia 47, 2018
42018
Fatty acid composition of liver and breast meat of quails fed diets containing black cumin (Nigella sativa L.) and/or coriander (Coriandrum sativum L.) seeds as unsaturated …
Ö KARADAĞOĞLU, T ŞAHİN, M ÖLMEZ, U Ahsan, B ÖZSOY, K ÖNK
Livestock Science 223, 164-171, 2019
22019
The effects of drinking water supplemented with essential oils on performance, egg quality and egg yolk fatty acid composition in laying hens
Ö KARADAĞOĞLU, B ÖZSOY, M ÖLMEZ, ÖD AYDIN, T ŞAHIN
Acta Veterinaria Eurasia 44 (2), 85-92, 2018
12018
Neonatal dönemde görülen buzağı ishallerinde klinik besleme
T ŞAHİN, Ö KARADAĞOĞLU
Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları-Özel Konular 1 (3 …, 2015
12015
The Impact of an Essential Oil Mixture on Growth Performance and Intestinal Histology in Native Turkish Geese (Anser anser)
M ÖLMEZ, T ŞAHİN, Ö KARADAĞOĞLU, EK SARI, SA IŞIK, ...
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 (5), 2020
2020
Changes in serum biochemical and lipid profile, and fatty acid composition of breast meat of broiler chickens fed supplemental grape seed extract
Ö KARADAĞOĞLU, T ŞAHİN, M ÖLMEZ, A Yakan, B ÖZSOY
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 44 (2), 182-190, 2020
2020
Bazı tritikale çeşitlerinde farklı olgunlaşma dönemlerinin silolamada fermantasyon özellikleri ve yem değeri üzerine etkileri
Ö Karadağoğlu, ML Özdüven
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 90 (2), 132-142, 2019
2019
Determination of The Effect of Mixture of Essential Oil and Organic Acid Containing at Different Levels on Broiler Rations on Fattening Performance, Carcass Parameters and Some …
B Özsoy, M Ölmez, Ö Karadağoğlu, T Şahin
Lalahan Hayvancılık Araștırma Enstitüsü Dergisi 57 (2), 77-82, 2017
2017
Effects of different levels of corn distillers dried grains with solubles on growth performance carcass quality some blood parameters and histologic structure of terminal …
Ö KARADAĞOĞLU, T ŞAHİN, M SARI, M ÖĞÜN, SALİ BİNGÖL
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 166 (9-10), 253-258, 2015
2015
Erkek Sığırlarda Ürogenital Sistem Hastalıklarında Risk Faktörleri
Ö KARADAĞOĞLU, B KURT
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi-Özel Konular 1 (2), 21-25, 2015
2015
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ
T ŞAHİN, T SURAL, M ÖLMEZ, Ö KARADAĞOĞLU
Bitkisel ekstrakt karışımlarının broylerlerde performans, karkas randımanı ve bazı iç organ ağırlıkları üzerine etkisi
T ŞAHİN, T SURAL, M ÖLMEZ, Ö KARADAĞOĞLU
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 91 (2), 137-146, 0
Broyler Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Katılan Esansiyel Yağ ve Organik Asit Karışımının Besi Performansı, Karkas Parametreleri ve Bazı İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkisinin …
B Özsoy, M Ölmez, Ö Karadağoğlu, T Şahin
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 57 (2), 77-82, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20