Follow
Gamze CAKIRER SEYREK
Gamze CAKIRER SEYREK
Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of LED lights on the growth, nutritional quality and glucosinolate content of broccoli, cabbage and radish microgreens
K Demir, G Sarıkamış, GÇ Seyrek
Food Chemistry 401, 134088, 2023
302023
Bahçe bitkilerinde kullanılan ışık kaynakları
G Çakırer, S Akan, K Demir, R Yanmaz
Akademik Ziraat Dergisi 6, 63-70, 2017
152017
Kaliteli fide üretimini etkileyen faktörler
K Demir, G Çakırer
TÜRKTOB-Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, Yıl 4 (13), 4-8, 2015
62015
Ülkemizde Sebze Fidesi Üretiminin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
K Demir, G Çakırer, A Özkök
Tarım Gündem, Yıl 4, 22-24, 2014
52014
Örtüaltında Yetiştirilen ve Farklı Zamanlarda Hasatı Yapılan Fındık Turplarının Bitkisel ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması. 9
S Akan, S Veziroğlu, S Bilgin, İ Taşan, Ö Özgün, F Ceceloğlu, G Çakırer, ...
Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, 12-14, 2012
42012
Sera ve LED aydınlatma
A Özkök, G Çakırer, K Demir
Tarım Gündem 31, 32-34, 2016
32016
Akuaponik Kültür
K Demir, G Çakırer
Tarım Gündem Dergisi 23, 32-34, 2014
32014
Farklı Led spektrumlarının patlıcan anterlerinde haploid bitki oluşumuna etkileri
GE Vural
Türk Doğa ve Fen Dergisi 10 (2), 29-33, 2021
22021
Bitkilerde aydınlatma ve mavi LED
G Çakırer
Tarım Gündem 41, 36-51, 2017
22017
Topraksız tarım
K Demir, G Çakırer
Türk Koop Ekin, 1998
21998
Genetic characterization of pepper (Capsicum annuum L.) genotypes from central Anatolia with SSR and SCAR markers
H Başak, G Sarikamiş, G Çakirer, AM Ateş
Genetika 54 (3), 1171-1182, 2022
12022
Metil jasmonatın sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası fizyolojisine etkisi
S Akan, R Yanmaz, G Çakırer, K Demir
Akademik Ziraat Dergisi 6, 323-328, 2017
12017
Çeltik kavuzunun topraksız kültür salata (Lactuca sativa var. crispa) yetiştiriciliğinde kullanılma olanakları
G Çakirer
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
12015
Genetıc Characterızatıon Of Pepper (Capsicum Annuum L.) Genotypes From Central Anatolıa Wıth Ssr And Scar Markers
H Başak, G Sarıkamış, G Çakırer, MA Ateş
Serbian Genetics Society, 2022
2022
FİDECİLİK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ
KDH BAŞAK, G ÇAKIRER, A BAŞKENT
Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-2, 429, 2020
2020
LED Aydınlatma ve Önemi
G Çakırer, H Başak, K Demir
Tarım Türk-Seracılık, Mart-Nisan 64, 12-16, 2017
2017
The properties of rice hull in soilless agriculture technique and the effect of plant development parameters in lettuce (Lactuca sativa var. crispa) cultivation
G Çakırer, K Demir, Ç Temiz
III International Symposium on Horticulture in Europe-SHE2016 1242, 183-190, 2016
2016
Organik Tarımın Dünyadaki Durumu.
K Çakırer, Gamze, Özkök, Aşiyan, Demir
Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, 649-656, 2015
2015
Topraksız Tarımda Alternatif Ortam Olarak Çeltik Kavuzu
K Çakırer, Gamze, Demir
Bahçe 2 (Özel Sayı), 357-362, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19