Ahmet Akkus
Ahmet Akkus
Makina Mühendisliği Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effect of welding nugget diameter on the fatigue strength of the resistance spot welded joints of different steel sheets
M Vural, A Akkuş, B Eryürek
Journal of Materials Processing Technology 176 (1-3), 127-132, 2006
1252006
On the resistance spot weldability of galvanized interstitial free steel sheets with austenitic stainless steel sheets
M Vural, A Akkus
Journal of materials processing technology 153, 1-6, 2004
1232004
doi: 10.1016/j. jmatprotec. 2004.04. 063
M Vural, A Akkus
J. Mater. Proc. Technol 153 (154), 1, 2004
212004
The ultrasonic testing of the spot welded different steel sheets
M Vural, A Akkuş
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 18 (12), 2006
162006
Research on Wear Rate and Mechanical Properties of Brake Sabots (Shoes) Used in Railway Rolling Stocks
A Akkuş, M Yeğin
International Journal of Applied Science and Technology 4 (7), 76-84, 2014
132014
Temperature distribution study in resistance spot welding
A Akkus
CSIR, 2009
112009
Galvanizli Ve Ostenitik Paslanmaz Çelik Sacların Nokta Kaynaklı Bağlantılarının Yorulma Dayanımlarının Araştırılması
A Akkuş
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
92006
Wear resistance of polymethyl methacrylate (PMMA) with the addition of bone ash, hydroxylapatite and keratin
G Emre, A Akkus, MB Karamış
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 295 (1), 012004, 2018
52018
Investigation of wear properties of CaO, MgO added stabilized zirconia ceramics produced by different pressing methods
A Akkus, T Boyraz
J Ceram Process Res 19 (3), 249-52, 2018
42018
Nokta kaynaklı farklı çelik sacların yorulma dayanımlarının deneysel analizi
A AKKUŞ, M VURAL
İTÜDERGİSİ/d 6 (1), 2011
42011
KAPLANMIŞ ÇELİK SACLARIN NOKTA KAYNAKLI BAĞLANTILARININ ULTRASONİK TESTİ VE KAYNAK PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU
M VURAL, A AKKUŞ
Mühendis ve Makina 47 (563), 25-34, 2006
4*2006
Kaplanmış çelik sacların nokta kaynaklı bağlantılarının ultrasonik testi ve kaynak parametrelerinin optimizasyonu
M Vural, A Akkuş
Kaynak Teknolojisi 5. Ulusal Kongresi, 2005
42005
Fabrication and characterization of aluminium titanate and mullite added Porcelain ceramics
A Akkus, T Boyraz
Journal of Ceramic Processing Research 20 (1), 54-58, 2019
12019
Demiryolu Araçlarında Kullanılan Fren Sabolarının (Pabuçlarının) Aşınma Miktarlarının ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
A AKKUŞ
Demiryolu Mühendisliği, 84-91, 2016
12016
The Investigation of Mechanical Behaviors of Poly Methyl Methacrylate (PMMA) with the Addition of Bone Ash, Hydroxyapatite and Keratin
A Akkuş, E Görgün
Advances in Materials 4 (1), 16-19, 2015
12015
The FEM Analysis of the Behavior of a Welded Column - Joist Joint Under Seismic Loading
HT Yalçın, M Vural, A Akkuş
Journal of Material Processing Technology, 1262-1269, 2005
12005
An Experimental Study on Comparison of Wear Properties of Cast Irons with Compacted Graphite and Spheroidal Graphite
A Akkus
Transactions of the Indian Institute of Metals 72 (9), 2257-2262, 2019
2019
The investigation of wear properties of different hard filling welding electrodes used in repair welding
A Akkus
Journal of Mechanical Science and Technology 32 (10), 4821-4827, 2018
2018
NUGGET FORMATION EFFECTS IN RESISTANCE SPOT WELDED DIFFERENT STEEL SHEETS
A Akkus
Transactions of FAMENA 41 (4), 71-76, 2017
2017
The effect of weld parameters on the behavior of the spot welded dissimilar steel sheets
M Vural, A Akkus
AMPT 2006, Advances in Materials and Processing Technologies, 2006
2006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20