Mehmet Sahin
Mehmet Sahin
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
G10, Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi İle Belirlenmesi
M Şahin, B Hamarat
ODTÜ Uluslarası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, 2002
192002
Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 160, 111-138, 2011
172011
Kamu maliyesine etkileri açısından kamu özel sektör ortaklıkları üzerine bir değerlendirme
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 162, 155-174, 2012
122012
Kamu Harcamaları İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri
M Şahin, Ç Özenç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2007
92007
Küresel Kamusal Malların Üretim ve Yönetim Dinamikleri Bağlamında Sınıflandırılması
A Akdemir, M Şahin
Maliye Dergisi 150, 1-24, 2006
92006
Kamu ekonomisi perspektifinden kamu-özel sektör ortaklıkları
M Şahin, Ö Uysal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008
82008
Kamu ekonomisi ve sivil toplum kuruluşları
M Şahin
Seçkin, 2007
62007
Yeni Ekonominin Mikro ve Makro Ekonomi Üzerine Etkileri
B Uğur, M Şahin
II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirisi, http://www …, 2004
62004
Arap Baharının Türkiye Ekonomisine Etkileri
M Şahin, ÖU Şahin
Yönetim ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 23, 171-187, 2014
5*2014
Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Tarafından Finansmanı Üzerine Bir Tartışma
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 153, 1-13, 2007
52007
Küreselleşme Kaynaklı Yoksulluk ve Yolsuzluk
M Şahin
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 124-134, 2005
42005
Kamusal beyaz filler ve kamu özel sektör ortaklıkları
T Berksoy, M Şahin, Ö Uysal
Bankacılar Dergisi 2012 (83), 77-97, 2012
32012
Varlık vergisi ve toplumsal etkileri
M Şahin, Ç Özenç
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 45 (516), 87, 2008
32008
Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği
M Şahin, H Görkem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2007
32007
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Turizm Sektörüne Etkisi Ve Kullanım Alanları
P Akdoğdu, M Şahin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TİOY, http://www. bilgiyonetimi. org/cm …, 2005
32005
İnsancıl Yüzlü Uyum ve Sosyal Adalet.
mehmet şahin
Çimento İşveren Dergisi 19 (2), 18-27, 2004
32004
Altyapı Yatırımları İçin Mali Alan Oluşturmada Kamu Özel Sektör Ortaklıkları
M ŞAHİN
Mali Alan, 169-186, 2014
22014
Türkiye turizm politikasının shift-share analizi
M Şahin
22012
Türkiye'de Vergi Kültürünü Etkileyen Faktörler
M Şahin, Ç Özenç
YAKLAŞIM DERGİSİ 182, 2008
22008
Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Dünyada ve Türkiye’de Devletin Dönüşümü
M ŞAHİN
Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama), 2006
22006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20