Mehmet Sahin
Mehmet Sahin
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
G10-Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyoekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi
M Şahin, B Hamarat
ODTÜ Uluslarası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, 2002
212002
Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 160, 111-138, 2011
202011
Kamu maliyesine etkileri açısından kamu özel sektör ortaklıkları üzerine bir değerlendirme
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 162, 155-174, 2012
112012
Küresel Kamusal Malların Üretim ve Yönetim Dinamikleri Bağlamında Sınıflandırılması
A Akdemir, M Şahin
Maliye Dergisi 150, 1-24, 2006
112006
Kamu Harcamaları İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri
M Şahin, Ç Özenç
Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 177-200, 2007
102007
Kamu ekonomisi perspektifinden kamu-özel sektör ortaklıkları
M Şahin, Ö Uysal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008
92008
Arap Baharının Türkiye Ekonomisine Etkileri
M Şahin, ÖU Şahin
Yönetim ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 23, 171-187, 2014
8*2014
Kamu ekonomisi ve sivil toplum kuruluşları
M Şahin
Seçkin, 2007
72007
Yeni Ekonominin Mikro ve Makro Ekonomi Üzerine Etkileri
B Uğur, M Şahin
II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirisi, http://www …, 2004
72004
Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Tarafından Finansmanı Üzerine Bir Tartışma
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 153, 1-13, 2007
62007
Küreselleşme kaynaklı yoksulluk ve yolsuzluk
M Şahin
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 124-134, 2005
62005
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Turizm Sektörüne Etkisi Ve Kullanım Alanları
P Akdoğdu, M Şahin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TİOY, http://www. bilgiyonetimi. org/cm …, 2005
52005
Varlık vergisi ve toplumsal etkileri
M Şahin, Ç Özenç
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 45 (516), 87, 2008
42008
Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği
M Şahin, H Görkem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2007
42007
TÜRKİYE TURİZM POLİTİKASININ SHIFT-SHARE ANALİZİ
M Şahin, Ö Uysal, E Kuru
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 95-122, 2012
32012
Kamusal beyaz filler ve kamu özel sektör ortaklıkları
T Berksoy, M Şahin, Ö Uysal
Bankacılar 23 (83), 77-97, 2012
32012
İnsancıl Yüzlü Uyum ve Sosyal Adalet.
mehmet şahin
Çimento İşveren Dergisi 19 (2), 18-27, 2004
32004
Altyapı Yatırımları İçin Mali Alan Oluşturmada Kamu Özel Sektör Ortaklıkları
M ŞAHİN
Mali Alan, 169-186, 2014
22014
Türkiye'de Vergi Kültürünü Etkileyen Faktörler
M Şahin, Ç Özenç
YAKLAŞIM DERGİSİ 182, 2008
22008
Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Dünyada ve Türkiye’de Devletin Dönüşümü
M ŞAHİN
Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama), 2006
22006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20