Mehmet ŞAHİN
Mehmet ŞAHİN
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 160, 111-138, 2011
342011
Kamu maliyesine etkileri açısından kamu özel sektör ortaklıkları üzerine bir değerlendirme
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 162 (1), 155-174, 2012
272012
G10-Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyoekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi
M Şahin, B Hamarat
ODTÜ Uluslarası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, 2002
242002
Kamu Harcamaları İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri
M Şahin, Ç Özenç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2007
152007
Küresel kamusal malların üretim ve yönetim dinamikleri bağlamında sınıflandırılması
A Akdemir, M Şahin
Maliye Dergisi 150, 1-24, 2006
152006
Kamu ekonomisi perspektifinden kamu-özel sektör ortaklıkları
M Şahin, Ö Uysal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008
142008
Arap Baharı'nın Türkiye Ekonomisine Etkileri
M Şahin, Ö Uysal Şahin
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 23, 171-187, 2014
11*2014
Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Tarafından Finansmanı Üzerine Bir Tartışma
M ŞAHİN, Ö UYSAL
Maliye Dergisi 153, 1-13, 2007
112007
Kamu ekonomisi ve sivil toplum kuruluşları
M Şahin
Seçkin, 2007
112007
Yeni Ekonominin Mikro ve Makro Ekonomi Üzerine Etkileri
B Uğur, M Şahin
II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirisi, http://www …, 2004
82004
Türkiye turizm politikasının shift-share analizi
M Şahin, Ö Uysal, E Kuru
72012
Küreselleşme kaynaklı yoksulluk ve yolsuzluk
M Şahin
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 124-134, 2005
62005
İnsancıl Yüzlü Uyum ve Sosyal Adalet.
mehmet şahin
Çimento İşveren Dergisi 19 (2), 18-27, 2004
62004
Varlık vergisi ve toplumsal etkileri
M Şahin, Ç Özenç
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 45 (516), 87, 2008
52008
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Turizm Sektörüne Etkisi Ve Kullanım Alanları
P Akdoğdu, M Şahin
Erişim tarihi 19, 2005
52005
KÜRESEL KRİZİN OECD ÜLKELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) İHRACATI ÜZERİNE ETKİSİ
M Şahin, S Aşan
Journal of Life Economics 2 (1), 27-46, 2015
42015
Altyapı Yatırımları İçin Mali Alan Oluşturmada Kamu Özel Sektör Ortaklıkları
M ŞAHİN
Mali Alan, 169-186, 2014
42014
Kamusal beyaz filler ve kamu özel sektör ortaklıkları
T Berksoy, M Şahin, Ö Uysal
Bankacılar 23 (83), 77-97, 2012
42012
Sanata yönelik devlet desteklerinin ekonomik rasyonalitesi
M Şahin
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences 34 (1), 253-268, 2013
32013
Türkiye'de Vergi Kültürünü Etkileyen Faktörler
M Şahin, Ç Özenç
YAKLAŞIM DERGİSİ 182, 2008
32008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20