Mehmet ŞAHİN
Mehmet ŞAHİN
Verified email at comu.edu.tr
TitleCited byYear
Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 160, 111-138, 2011
252011
Kamu maliyesine etkileri açısından kamu özel sektör ortaklıkları üzerine bir değerlendirme
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 162 (1), 155-174, 2012
232012
G10-Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyoekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi
M Şahin, B Hamarat
ODTÜ Uluslarası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, 2002
232002
Kamu Harcamaları İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri
M Şahin, Ç Özenç
Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 177-200, 2007
132007
Küresel kamusal malların üretim ve yönetim dinamikleri bağlamında sınıflandırılması
A Akdemir, M Şahin
Maliye Dergisi 150, 1-24, 2006
132006
Kamu ekonomisi perspektifinden kamu-özel sektör ortaklıkları
M Şahin, Ö Uysal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008
122008
Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Tarafından Finansmanı Üzerine Bir Tartışma
M ŞAHİN, Ö UYSAL
Maliye Dergisi 153, 1-13, 2007
102007
Kamu ekonomisi ve sivil toplum kuruluşları
M Şahin
Seçkin, 2007
92007
Yeni Ekonominin Mikro ve Makro Ekonomi Üzerine Etkileri
B Uğur, M Şahin
II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirisi, http://www …, 2004
92004
Arap Baharı'nın Türkiye Ekonomisine Etkileri
M Şahin, Ö Uysal Şahin
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 23, 171-187, 2014
8*2014
Küreselleşme kaynaklı yoksulluk ve yolsuzluk
M Şahin
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 124-134, 2005
62005
TÜRKİYE TURİZM POLİTİKASININ SHIFT-SHARE ANALİZİ
M Şahin, Ö Uysal, E Kuru
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 95-122, 2012
52012
Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği
M Şahin, H Görkem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2007
52007
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Turizm Sektörüne Etkisi Ve Kullanım Alanları
P Akdoğdu, M Şahin
Erişim tarihi 19, 2005
52005
Altyapı Yatırımları İçin Mali Alan Oluşturmada Kamu Özel Sektör Ortaklıkları
M ŞAHİN
Mali Alan, 169-186, 2014
42014
Kamusal beyaz filler ve kamu özel sektör ortaklıkları
T Berksoy, M Şahin, Ö Uysal
Bankacılar 23 (83), 77-97, 2012
42012
İnsancıl Yüzlü Uyum ve Sosyal Adalet.
mehmet şahin
Çimento İşveren Dergisi 19 (2), 18-27, 2004
42004
Türkiye'de Vergi Kültürünü Etkileyen Faktörler
M Şahin, Ç Özenç
YAKLAŞIM DERGİSİ 182, 2008
32008
Varlık vergisi ve toplumsal etkileri
M Şahin, Ç Özenç
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 45 (516), 87, 2008
32008
Sanata yönelik devlet desteklerinin ekonomik rasyonalitesi
M Şahin
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences 34 (1), 253-268, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20