MEHMET ŞAHIN
MEHMET ŞAHIN
Verified email at comu.edu.tr
TitleCited byYear
G10-Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyoekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi
M Şahin, B Hamarat
ODTÜ Uluslarası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, 2002
182002
Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 160, 111-138, 2011
152011
Küresel Kamusal Malların Üretim ve Yönetim Dinamikleri Bağlamında Sınıflandırılması
A Akdemir, M Şahin
Maliye Dergisi 150, 1-24, 2006
92006
Kamu maliyesine etkileri açısından kamu özel sektör ortaklıkları üzerine bir değerlendirme
M Şahin, Ö Uysal
Maliye Dergisi 162, 155-174, 2012
82012
Kamu ekonomisi perspektifinden kamu-özel sektör ortaklıkları
M Şahin, Ö Uysal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008
82008
Kamu Harcamaları İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri
M Şahin, Ç Özenç
Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 2007
72007
Yeni Ekonominin Mikro ve Makro Ekonomi Üzerine Etkileri
B Uğur, M Şahin
II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirisi, http://www …, 2004
72004
Küreselleşme Kaynaklı Yoksulluk ve Yolsuzluk
M Şahin
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 124-134, 2012
52012
KAMU EKONOMİSİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
M ŞAHİN
52010
Kamu ekonomisi ve sivil toplum kuruluşları
M Şahin
Seçkin, 2007
52007
Arap Baharının Türkiye Ekonomisine Etkileri
M Şahin, ÖU Şahin
Yönetim ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 23, 171-187, 2014
42014
Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Tarafından Finansmanı Üzerine Bir Tartışma
M ŞAHİN, Ö UYSAL
Maliye Dergisi 153, 1-13, 2007
42007
Kamusal beyaz filler ve kamu özel sektör ortaklıkları
T Berksoy, M Şahin, Ö UYSAL
Bankacılar Dergisi 2012 (83), 77-97, 2012
32012
Varlık vergisi ve toplumsal etkileri
M Şahin, Ç Özenç
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 45 (516), 87, 2008
32008
Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği
M Şahin, H Görkem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2007
32007
Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Dünyada ve Türkiye’de Devletin Dönüşümü
M ŞAHİN
Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama), 2006
32006
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Turizm Sektörüne Etkisi Ve Kullanım Alanları
P Akdoğdu, M Şahin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TİOY, http://www. bilgiyonetimi. org/cm …, 2005
32005
Özge (2012),“Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme”
MU Şahin
Maliye Dergisi, 155-174, 0
3
Türkiye turizm politikasının shift-share analizi
M Şahin
22012
Türkiye'de Vergi Kültürünü Etkileyen Faktörler
M Şahin, Ç Özenç
YAKLAŞIM DERGİSİ 182, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20