Nuriye Garipağaoğlu
Nuriye Garipağaoğlu
Unknown affiliation
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Gezi-gözlem metodunun coğrafya eğitimi ve öğretimindeki yeri
N Garipağaoğlu
Marmara Coğrafya Dergisi, 13-30, 2001
662001
Türkiye ortam sorunları coğrafyası:(hava-su-toprak ekosistemleri açısından)
N Garipağaoğlu
Yeditepe, 2011
282011
Türkiye’de hava kirliliği sorununun coğrafi bölgelere göre dağılımı
N Garipağaoğlu
Doğu coğrafya dergisi 8 (9), 57-77, 2003
262003
TÜRKİYE’DE KENTLEŞMENİN, KENT SAYISI, KENTLİ NÜFUS KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ VE COĞRAFİ DAĞILIŞI
N Garipağaoğlu
Marmara Coğrafya Dergisi, 1-42, 2010
232010
Türkiye’de hava kirliliği ve coğrafi esasları
N Garipağaoğlu
Arya Matbaacılık, İstanbul, 2002
202002
Havza planlamalarında coğrafyanın rolü ve Türkiye’de havza planlamacılığı
N GARİPAĞAOĞLU
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2), 303-336, 2012
172012
Ortaöğretim coğrafya eğitiminin temel sorunları (Kartal ilçesi örneği)
B Elmas
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2006
122006
Kıyı Çizgisi Değişimin Yaratacağı Riskler Açısından İzmit Körfezi Kıyılarının Değerlendirilmesi
M Uzun, N Garipağaoğlu
Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (31), 469-480, 2014
112014
Türkiye’de göç alan illere yönelen nüfusun eğitim durumu
N GARİPAĞAOĞLU
Marmara Coğrafya Dergisi, 71-86, 2001
92001
Türkiye'de göç eden nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı
N GARİPAĞAOĞLU
Türk Coğrafya Dergisi, 63-71, 1999
91999
Bölge planlama ve Türkiye'de mekânsal planlama yaklaşımları
N Garipağaoğlu
Yeditepe Yayınevi, 2017
82017
İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı
N Garipağaoğlu, S Uzun
Türk Coğrafya Dergisi, 9-22, 2014
82014
MODA-CADDEBOSTAN (KADIKÖY) ARASI KIYI ALANINDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ
N GARİPAĞAOĞLU, S ÖZCAN, SM UZUN
Marmara Coğrafya Dergisi, 60-80, 2014
82014
MARMARA HAVZASI’NDA KENTLEŞME-ATIK SU İLİŞKİLERİ VE ALICI ORTAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
N GARİPAĞAOĞLU
Marmara Coğrafya Dergisi, 147-159, 2016
72016
SİVAS İLİNİN NÜFUS HAREKETLİLİĞİ
N GARİPAĞAOĞLU
Öneri Dergisi 1 (3), 79-92, 1995
71995
ÇATALCA İLÇESİ’NİN ARAZİ KULLANIMINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER (1987-2016)
N GARİPAĞAOĞLU, E DUMAN
Marmara Coğrafya Dergisi, 219-232, 2018
62018
Ulaş Havzasının Coğrafî Etüdü
N Garipağaoğlu
Arya Matbaacılık Yayınları, İstanbul, 1996
61996
İznik Gölü Havzasında Doğal Ortam Koşulları, Değişimler ve Muhtemel Risklerin Havza Yönetimi ve Planlamasına Etkisi
N Garipağaoğlu, M Uzun
Doğu Coğrafya Dergisi 24 (42), 1-15, 2019
52019
İSTANBUL ADALARI’NDA KORUNMASI GEREKEN TARİHÎ DOKU: BÜYÜKADA ÖRNEĞİ
N GARİPAĞAOĞLU
Marmara Coğrafya Dergisi, 75-94, 0
5
Ulaş havzasında jips karstı şekilleri ve klimajeomorfolojik açıdan bir yaklaşım
N Garipağaoğlu
Türk Coğrafya Dergisi, 271-283, 1993
41993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20