Mevlüt Sedat Dönmez
Mevlüt Sedat Dönmez
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Transmedya Hikâyeciliği “Doritos Akademi” Örneği İncelemesi
M Dönmez, Ş Güler
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (16), 155-175, 2016
152016
Pazarlama iletişiminde transmedya uygulamaları: Örnek olay incelemeleri
M Dönmez
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
32015
Use of Transmedia Storytelling Within the Context of Postmodern Advertisement
N Tosun, M Donmez
Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies …, 2019
12019
Katharsis Bir Duygu Olarak Şiddetin Marka Tutumuna Yansıması
MS Dönmez
Erciyes İletişim Dergisi 7 (1), 297-320, 2020
2020
Amaca Yönelik Pazarlama Kapsamında Sosyal Sorumluluk Suçluluğunun Marka Sadakatine Yansıması - The Reflection of Social Responsibility of Guilt to The Brand Loyalty Within The …
MS Dönmez
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8 (2), 732 - 764, 2020
2020
Marka bağı bağlamında reklamda hazcı ve faydacı yaklaşımın kullanımı
M Dönmez
Marmara Üniversitesi, 2019
2019
HAZCı VE FAYDACı YAKLAŞıMıN MARKA BAĞı OLUŞUMUNDAKı ROLü.
N BABÜR TOSUN, M DÖNMEZ
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 13 (50), 2018
2018
Etnosentrik Eğilim Bağlamında Yerli Üretim Logosunun Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü
MS DÖNMEZ
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 164-183, 0
DOĞAL REKLAMLARIN MARKA TUTUMU BAĞLAMINDA İRDELENMESİ
MS DÖNMEZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 11 (27), 514-526, 0
HAZCI VE FAYDACI YAKLAŞIMIN MARKA BAĞI OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ
M Dönmez, N Tosun
Öneri Dergisi 13 (50), 16-34, 0
Hazcı ve Faydacı yaklaşımın marka Bağı Oluşumundaki rOlü1
FOF Brand aTTacHmenT
RASYONEL FAYDANIN SAĞLADIĞI DUYGUSAL TATMİN
Y Ülker, MS Dönmez, N Tosun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 12 (2), 914-939, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12