Follow
Hüseyin Hüsnü Bahar
Hüseyin Hüsnü Bahar
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
An investigation on academic achievement and learning styles as to branches and gender from faculty of education students
HH BAHAR, Y ÖZEN, F GÜLAÇTI
109*2009
The effects of gender, perceived social support and sociometric status on academic success
HH Bahar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 3801-3805, 2010
1012010
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI
HH Bahar, A Sülün
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (2), 379-386, 2011
802011
ÖSS Puanı ve Lisans Mezuniyet Notunun KPSS 10 Puanını Yordama Gücü KPSS 10 Score Prediction Power of Bachelor Graduation Mark and OSS Score
HH BAHAR
Education 36 (162), 2011
69*2011
KPSS puanlarının akademik başarı ve cinsiyet açısından değerlendirilmesi
HH Bahar
Eğitim ve Bilim 31 (140), 2006
672006
Learning styles of primary education prospective mathematics teachers; states of trait-anxiety and academic success
M Okur, HH Bahar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 3632-3637, 2010
542010
An investigation of the computer and internet attitudes on primary school teachers from Kars province
HH BAHAR, E ULUDAĞ, K KAPLAN
Journal of Education Faculty 11 (2), 64-83, 2009
53*2009
Bilimsel araştırma yöntemleri
Ç Şahin, E Köse, R Yeşil, SZ Genç, A Özerbaş, HH Özkan, HH Bahar, ...
Nobel Akademik, 2013
512013
Ortaöğretim Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yalnızlık ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisinin İncelenmesi.
D Meral, HH Bahar
Erzincan University Journal of Education Faculty 18 (2), 2016
472016
Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği
E Yılmaz, S Yıldırım, HH Bahar
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27-42, 2015
412015
Eğitim fakültesi öğrencileri ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin internete karşı tutumları (Erzincan üniversitesi örneği)
S Yıldırım, HH Bahar
Selçuk Üniversitesi, 2008
41*2008
EĞİTİM FAKÜLTESİ, TIP FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAZI SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİ İLE FAKÜLTE TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
HH Bahar
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 125-144, 2002
412002
Matematik bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sürekli kaygı ve akademik başarı durumları
M OKUR, HH BAHAR, L AKGÜN, M BEKDEMİR
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi; Sayı: 153, 2011
372011
İlköğretim öğrencilerinin kroki okuma becerilerinin incelenmesi (Erzincan örneği)
HH Bahar, K Sayar, AB Başıbüyük
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (1), 2010
262010
Sınıf Öğretmen Adaylarında Akademik Öz-Yeterlik Algısının Akademik Başarıyı Yordama Gücü.
HH Bahar
Ilkogretim Online 18 (1), 2019
24*2019
Eğitim psikolojisi
E Uzman, K Ersanlı
Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Lisans Yayınları, 299-230, 2007
212007
Ahıska, Göç ve Eğitim
HH Bahar, O Yılmaz
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (2), 238-257, 2018
192018
Cinsiyet ve branşa göre eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest zaman etkinlikleri (Erzincan eğitim fakültesi örneği)
HH BAHAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 117-140, 2008
192008
Eğitim bilimine giriş
M Kağan, S Yalçın
Pegem Akademi, 2017
172017
İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ile başarılarının cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyine göre incelenmesi
HH Bahar, S Yıldırım
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14-27, 2017
162017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20