Follow
İbrahim Aşık
İbrahim Aşık
Marmara Üniversitesinde Hukuk Profesörü
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmesi
İ Aşık
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S 97, 11-48, 2011
36*2011
Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun
İ Aşık
272012
İcra ve İflâs Hukuku
İ Aşık, Y Oruç, O Tok, ÖF Saçar
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022
202022
Matematik öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araçlarını kullanabilme düzeyleri ve yaklaşımları
İ Aşık
PQDT-Global, 2009
172009
İcra Sözleşmeleri
İ Aşık
172006
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5358 Sayılı Kanun Işığında İcra ve İflas Kanunu’nda Yer Alan Cezai Hükümler
İ Aşık
Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 2513-2551, 2010
92010
Web tabanlı mesleki gelişim uygulamasının matematik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik yaklaşımlarına etkisinin incelenmesi
İ Aşık
PQDT-Global, 2019
52019
Medeni Usul Hukukunda Keşif
İ Aşık
52019
Güncel Yargıtay Kararları Işığında Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları
İ Aşık
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 145-175, 2013
52013
Kamu Alacağı Sebebiyle Konulan Hacze İştirak (Edilememesi) ve Kamu Alacağının Hacze İştirak Etmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar
İ Aşık
Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, 379-395, 2014
42014
İflas Tasfiyesinde Geçici Dağıtma
İ Aşık
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24 (1), 270-295, 2018
3*2018
1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği
İ Aşık
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 7 (18), 57-93, 2011
32011
Aleniyet İlkesine İlişkin Almanya'daki Güncel Gelişmeler
C SCHRADER, A İbrahim
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 23 (3), 507-519, 2017
22017
Öffentlichkeit Von Gerichtsverhandlungen Und Gerichtsinformationen-Duruşmaların Aleni Olması ve Mahkemenin Bilgiye Ulaşması
C Schrader, İ Aşık
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (1), 603-620, 2017
22017
Alman Hukukunda Dolaylı Aleniyete İlişkin Gelişmeler ve Düşünceler
İ Aşık
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 13 (38), 719-758, 2017
2*2017
Federal Almanya'da Bireysel Başvurunun Anlamı ve İşlevi İlk Bölüm
B Regenhardt, İ Aşık
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 23 (3), 521-532, 2017
12017
Hakimin Yargılama Faaliyeti Sebebiyle Devlete Karşı Açılan Tazminat Davasına İlişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Düşünceler
İ Aşık
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk …, 2014
1*2014
Anayasa Mahkemesi’nin Devlet Mallarının Haczedilmezliği Hakkındaki Kararıyla İlgili İçtihat Notu
İ Aşık
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 7 (20), 3-12, 2011
12011
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
M Yavaş, İ Aşık, MA Gül, O Tok, ÖF Demir, ÖF Saçar
2019
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
M Yavaş, İ Aşık, MA Gül, O Tok, ÖF Demir, ÖF Saçar
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20