İbrahim Aşık
İbrahim Aşık
Marmara Üniversitesinde Hukuk Profesörü
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmesi
İ Aşık
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S 97, 11-48, 2011
192011
Matematik öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araçlarını kullanabilme düzeyleri ve yaklaşımları
İ Aşık
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2009
132009
Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun
İ Aşık
92012
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5358 Sayılı Kanun Işığında İcra ve İflas Kanunu’nda Yer Alan Cezai Hükümler
İ Aşık
Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 2513-2551, 2010
8*2010
İcra Sözleşmeleri
İ Aşık
62006
1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği
İ Aşık
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 7 (18), 57-93, 2011
32011
Web tabanlı Mesleki gelişim uygulamasının Matematik öğretmenlerinin ölçme Ve değerlendirmeye yönelik yaklaşımlarına Etkisinin Incelenmesi
İ Aşık
PQDT-Global, 2019
12019
Hakimin Yargılama Faaliyeti Sebebiyle Devlete Karşı Açılan Tazminat Davasına İlişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Düşünceler
İ Aşık
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk …, 2014
1*2014
Güncel Yargıtay Kararları Işığında Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları
İ Aşık
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 145-175, 2013
12013
Anayasa Mahkemesi’nin Devlet Mallarının Haczedilmezliği Hakkındaki Kararıyla İlgili İçtihat Notu
İ Aşık
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 7 (20), 3-12, 2011
12011
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
M Yavaş, İ Aşık, MA Gül, O Tok, ÖF Demir, ÖF Saçar
2019
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
M Yavaş, İ Aşık, MA Gül, O Tok, ÖF Demir, ÖF Saçar
2019
Medeni Usul Hukukunda Keşif
İ Aşık
2019
Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Ö Saçar, M Yavaş, İ Aşık, O Tok, M Gül, Ö Demir
Seçkin Yayıncılık, 2018
2018
Cezaevleri Harcına İlişkin Düşünceler
İ Aşık
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (163-164), 53-76, 2018
2018
İflas Tasfiyesinde Geçici Dağıtma
İ Aşık
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24 (1), 270-295, 2018
2018
İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Ö Saçar, M Yavaş, İ Aşık, O Tok, M Gül, Ö Demir
Seçkin Yayıncılık, 2017
2017
Alman Hukukunda Dolaylı Aleniyete İlişkin Gelişmeler ve Düşünceler
İ Aşık
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 13 (38), 719-758, 2017
2017
Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kapsamında Devlet Mallarının Haczedilmezliği Kuralına İlişkin Değerlendirmesi Bağlamında Bir İnceleme
İ Aşık
Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan Ankara, 253-266, 2015
2015
Kamu Alacağı Sebebiyle Konulan Hacze İştirak (Edilememesi) ve Kamu Alacağının Hacze İştirak Etmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar
İ Aşık
Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, 379-395, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20