İbrahim Aşık
İbrahim Aşık
Marmara Üniversitesinde Hukuk Doçenti
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmesi
İ Aşık
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S 97, 11-48, 2011
152011
Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun
İ Aşık
82012
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5358 Sayılı Kanun Işığında İcra ve İflas Kanunu’nda Yer Alan Cezai Hükümler
İ Aşık
Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 2513-2551, 2010
7*2010
İcra Sözleşmeleri
İ Aşık
42006
Hakimin Yargılama Faaliyeti Sebebiyle Devlete Karşı Açılan Tazminat Davasına İlişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Düşünceler
İ Aşık
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk …, 2014
1*2014
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
M Yavaş, İ Aşık, MA Gül, O Tok, ÖF Demir, ÖF Saçar
2019
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
M Yavaş, İ Aşık, MA Gül, O Tok, ÖF Demir, ÖF Saçar
2019
Medeni Usul Hukukunda Keşif
İ Aşık
2019
Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Ö Saçar, M Yavaş, İ Aşık, O Tok, M Gül, Ö Demir
Seçkin Yayıncılık, 2018
2018
Cezaevleri Harcına İlişkin Düşünceler
İ Aşık
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (163-164), 53-76, 2018
2018
İflas Tasfiyesinde Geçici Dağıtma
İ Aşık
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24 (1), 270-295, 2018
2018
İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Ö Saçar, M Yavaş, İ Aşık, O Tok, M Gül, Ö Demir
Seçkin Yayıncılık, 2017
2017
Alman Hukukunda Dolaylı Aleniyete İlişkin Gelişmeler ve Düşünceler
İ Aşık
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 13 (38), 719-758, 2017
2017
Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kapsamında Devlet Mallarının Haczedilmezliği Kuralına İlişkin Değerlendirmesi Bağlamında Bir İnceleme
İ Aşık
Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan Ankara, 253-266, 2015
2015
Kamu Alacağı Sebebiyle Konulan Hacze İştirak (Edilememesi) ve Kamu Alacağının Hacze İştirak Etmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar
İ Aşık
Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, 379-395, 2014
2014
Güncel Yargıtay Kararları Işığında Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları
İ Aşık
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 145-175, 2013
2013
Anayasa Mahkemesi’nin Devlet Mallarının Haczedilmezliği Hakkındaki Kararıyla İlgili İçtihat Notu
İ Aşık
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 7 (20), 3-12, 2011
2011
1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği
İ Aşık
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 7 (18), 57-93, 2011
2011
Borçlu ve Ailesinin Yaşamı için Gerekli Mal ve Alacakların Haczedilmezliği Bu Kurallarda Değişiklik İhtiyacı
İ Aşık
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (87-88), 34-74, 2011
2011
İflas Davasında Muhafaza Tedbirleri
İ Aşık, H Eruygur
Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, 110-156, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20