Follow
abdullah yalaman
Title
Cited by
Cited by
Year
Intellectual capital performance of quoted banks on the Istanbul stock exchange market
A Yalama, M Coskun
Journal of Intellectual capital, 2007
2722007
Foreign ownership and firm performance: Evidence from Turkey
N Aydin, M Sayim, A Yalama
International Research Journal of Finance and Economics 11 (2007), 103-111, 2007
2102007
Economic policy responses to a pandemic: Developing the COVID-19 economic stimulus index
C Elgin, G Basbug, A Yalaman
Covid Economics 1 (3), 40-53, 2020
2002020
Veri zarflama analizi ile imalat sektörünün performans değerlendirmesi
A Yalama, M SAYIM
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (1 …, 2008
782008
Financial development and investment: cointegration and causality analysis for the case of Turkey
S Nazlioglu, A Yalama, M Aslan
International Journal of Economic Perspectives 3 (2), 107-119, 2009
582009
Forecasting the Istanbul stock exchange national 100 index using an artificial neural network
B Yildiz, A Yalama, M Coskun
An International Journal of Science, Engineering and Technology 46, 36-39, 2008
542008
The relationship between intellectual capital and banking performance in Turkey: Evidence from panel data
A Yalama
International Journal of Learning and Intellectual Capital 10 (1), 71-87, 2013
462013
Real or spurious long memory characteristics of volatility: Empirical evidence from an emerging market
A Yalama, S Celik
Economic Modelling 30, 67-72, 2013
362013
Sermaye yapısı teorilerinin geçerliliğinin test edilmesi: Panel veri analizi kullanılarak İMKB-imalat sektörü üzerinde ampirik bir uygulama
ME Yıldız, A Yalama, G Sevil
İktisat İşletme ve Finans 24 (278), 25-45, 2009
302009
Climate risk, culture and the Covid-19 mortality: A cross-country analysis
A Ozkan, G Ozkan, A Yalaman, Y Yildiz
World Development 141, 105412, 2021
272021
Digital business strategies in blockchain ecosystems
U Hacioglu
Springer International Publishing, DOI 10, 978-3, 2020
262020
Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile istatistiğe yönelik tutumlarda üniversite öğrencileri arasındaki bireysel farklılıkların incelenmesi
N Girginer, AGZ KAYGISIZ, AGA YALAMA
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 29-40, 2007
262007
Volatility spillover effects in interregional equity markets: empirical evidence from Brazil and Turkey
M Taşdemir, A Yalama
Emerging Markets Finance and Trade 50 (2), 190-202, 2014
252014
Financial market efficiency in Turkey: empirical evidence from Toda Yamamoto causality test
A Yalama, S Çelik
European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2008
242008
Forecasting world stock markets volatility
A Yalama, G Sevil
International Research Journal of Finance and Economics 15, 159-174, 2008
222008
Small Investor Behavior in Istabul Stock Exchange
G Sevil, M Sen, A Yalama
Middle Eastern Finance and Economics 1, 74-79, 2007
222007
Banking efficiency in developing economy: Empirical evidence from Turkey
N Aydin, A Yalama, M Sayim
Journal of Money, Investment and Banking 8, 49-70, 2009
212009
Entellektüel sermayenin entellektüel katma değer katsayısı (VAIC) ile ölçülmesi ve veri zarflama analizi (DEA) yöntemi kullanılarak karlılığa etkisinin sınanması: İMKB'ye kote …
A Yalama
İktisadi Araştırmalar Vakfı, 2006
192006
Cross-country evidence on the association between contact tracing and COVID-19 case fatality rates
A Yalaman, G Basbug, C Elgin, AP Galvani
Scientific reports 11 (1), 1-6, 2021
152021
Risk management, strategic thinking and leadership in the financial services industry: A proactive approach to strategic thinking
H Dinçer, Ü Hacioğlu
Springer, 2016
142016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20