Follow
Çetin Görür
Çetin Görür
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: 1999-2017
Y ALTUN, Ş İŞLEYEN, Ç GÖRÜR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 223-244, 2018
152018
OECD ülkelerine ait çeşitli enerji tüketimleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel eşbütünleşme analizi ile incelenmesi
ÇG Y Demir
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 15-33, 2020
122020
The Causality Relationship Between Interest Rate and Income with Investment in USA: 1965-2016
Ş İşleyen, Y Altun, Ç Görür
The Journal of Academic Social Science 5 (60), 146-163, 2017
102017
Hizmet İhracatı ve Turizm Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Analiz: 1996-2017 Türkiye Örneği
Ş İşleyen, Y Altun, Ç Görür
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (6), 953-960, 2018
32018
Seçili Vergi Türlerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Rolü: OECD Örneği
İ YILDIRIMÇAKAR, Ç GÖRÜR, Z KANBEROĞLU
Maliye Dergisi, 76-92, 2021
2021
EXAMINING SPATIAL VARIABILITY IN THE ASSOCIATION BETWEEN SOME FACTORS AND NUMBER OF PRISONERS IN TURKEY: A GWR ANALYSIS
B YÜZBAŞI, Ç GÖRÜR
Mugla Journal of Science and Technology 7 (1), 141-148, 2021
2021
ANALYSIS OF COVID-19 EPIDEMIC DATA ACCORDING TO THE COUNTRIES INCLUDING IN THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX BY USING CLUSTERING ANALYSIS K-AVERAGE METHOD
Z Kanberoğlu, Ç Görür, İ Yıldırımçakar
2021
Dinamik Doğrusal Modeller ile Türkiye'ye ait GSYİH Tahmini
ÇG B Yüzbaşı
2019
Dinamik doğrusal modeller ile Türkiye'ye ait gayri safi yurtiçi hâsıla tahmini
Ç Görür
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES
H YERGİN, Ş ÖZAR, Ç GÖRÜR
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10