Özgü Yörük
Özgü Yörük
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çan Linyitinden Elektroliz Yöntemi ile Hidrojen Üretiminde Çeşitli Parametrelerin Etkisinin İncelenmesi
Ö YÖRÜK, DU ZIRAMAN, ÖM DOĞAN, BZ UYSAL
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 7 (4 …, 2019
12019
KARBON DİOKSİTİN KARBİTOL ASETAT İÇERİSİNDEKİ DİFÜZYON KATSAYISI
İ KOÇYİĞİT, G GENÇ ÇELİKÇİ, Ö YÖRÜK, D UYSAL ZIRAMAN, ...
Capturing Sulfur Dioxide from Flue Gas by Iron (II) Hydroxide
Ö YÖRÜK, D UYSAL ZIRAMAN, B UYSAL
Parametric Investigation of Hydrogen Production by Methanol Electrochemical Reforming
Ö YÖRÜK, M GÖRDESEL, D UYSAL ZIRAMAN, Ö DOĞAN, B UYSAL
Tunçbilek Linyiti ve Karasu’nun Elektrolizi ile Hidrojen Eldesine Farklı Parametrelerin Etkisi
S GÜZELER, Ö YÖRÜK, M GÖRDESEL, D UYSAL ZIRAMAN, Ö DOĞAN, ...
Demir (II) Hidroksit İle Kabarcıklı Kolonda Baca Gazı Desülfürizasyonu
Ö YÖRÜK, D UYSAL ZIRAMAN, B UYSAL
Production of Hydrogen by the Electrochemical Reforming of Glycerol
M GÖRDESEL, Ö YÖRÜK, D UYSAL ZIRAMAN, Ö DOĞAN, B UYSAL
Karbon Dioksitin Kartibol Asetat İçerisindeki Difüzyon Katsayısı
İ KOÇYİĞİT, G GENÇ ÇELİKÇİ, Ö YÖRÜK, D UYSAL, Ö DOĞAN, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8