Takip et
Mehmet Çağrı Çetin
Mehmet Çağrı Çetin
Mersin Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ
N Erkmen, MÇ ÇETİN
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 231-242, 2008
852008
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karar verme stilleri, sosyal beceri düzeyleri ve stresle başa çıkma biçimlerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı …
MÇ Çetin
Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
782009
Spor yapan lise öğrencilerinin spora katilim motivasyonlarina etki eden faktörlerin belirlenmesi
EF Şirin, HS Çağlayan, MÇ Çetin, A İnce
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 98-110, 2008
712008
Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (Kırşehir il örneği)
M Çetin
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007
682007
Mathematical contributions to dynamics and optimization of gene-environment networks
GW Weber, A Tezel, P Taylan, A Soyler, M Cetin
Optimization 57 (2), 353-377, 2008
442008
Futbol seyircisinin sosyo-ekonomik-kültürel yapısının şiddet eğilimindeki rolü (Konyaspor örneği)
HS Çağlayan
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003
322003
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesi
MÇ Çetin, E Kuru
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 11 (1), 1-8, 2009
282009
The relationship between reaction time and decision-making in elite kickboxing athletes
MÇ Çetin, Ö Taşğın, F Arslan
262011
Investigation of the relationship between aggression levels and basic psychological needs school of physical education and sports students
MÇ Çetin, E Gezer, Ö Yıldız, M Yıldız
Journal of Human Sciences 10 (1), 1738-1753, 2013
242013
BEDEN EĞİTİMİÖĞRETMENLERİNİN DENETİM ODAĞININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
N ERKMEN, MÇ ÇETİN
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 211-223, 2007
212007
Sport diplomacy as public diplomacy element
A Özsarı, İB Fişekçioğlu, MÇ Çetin, AS Temel
International Journal of Sport Culture and Science 6 (3), 339-349, 2018
192018
Gençlik kampı lider adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ve iletişim becerilerinin incelenmesi
NB Kayışoğlu, İ Doğan, M Çetin
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (1), 43-50, 2014
192014
Çalışanların mizah tarzlarının işe ilişkin duygusal iyilik algıları üzerine etkisi ve sosyal iklimin bu ilişki üzerindeki şartlı değişken rolü
M Çetin
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Ün-iversitesi Sosyal Bilimler …, 2009
182009
Amatör olarak spor yapan üniversite öğrencilerinin sportmenlik yönelimlerinin incelenmesi
YG Yalçın, T Tek, MÇ Çetin
Türk Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 29-34, 2020
172020
SPORA YÖNELİK TUTUM VE MUTLULUK İLİŞKİSİ (SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA)
A Özsarı, MÇ Çetın
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (1), 36-47, 2022
132022
Assessment of the correlation between self-esteem in decision-making and decision-making styles of football referees in terms of their refereeing experience and violence …
M Gülle, MÇ Çetin, R Şeker, İ Sarı
International Journal of Sport Culture and Science 5 (3), 112-123, 2017
112017
THE ROLE OF GENDER AND PARENTAL ATTITUDES UPON THE SPORTS PARTICIPATION MOTIVATION AMONG THE TABLE TENNIS PLAYERS WHO STUDIED AT THE UNIVERSITY.
MÇ Çetin
International Journal of Academic Research 5 (1), 2013
112013
The relationship between cognitive flexibility and the meaning of life: A research on the students of the faculty of sport sciences
NŞ Kara, M Cetın, A Dönmez, M Çağın
Turkish Journal of Sport and Exercise 22 (1), 142-149, 2020
102020
Tekerlekli sandalye basketbol bölgesel liginde oynayan sporcuların yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi
GF Çokluk, MÇ Çetin, HS Çağlayan, H Kırımoğlu
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 13, 54-62, 2011
102011
Determination of factors affecting sports participation motivation of high school students who make sports
EF Şirin, HS Çağlayan, MÇ Çetin, A İnce
Journal of Physical Education and Sports Sciences 2 (2), 98-110, 2008
102008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20