Follow
Duygu Kamacı Gencer
Title
Cited by
Cited by
Year
Anlamsal Bir Fenomen Olarak Kiplik: Dede Korkut Örneği
DK Gencer
Nobel Yayıncılık, Ankara., 2020
13*2020
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar
D Kamacı
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 1 (1), 157-164, 2011
92011
TOPLUM DİLBİLİMDE ETNOGRAFİK-ETNOLOJİK VE ETNOMETODOLOJİK YAKLAŞIMLAR
D Kamacı Gencer
TEBLİĞLER KİTABI 10, 68, 2019
42019
TDK TÜRKÇE SÖZLÜK’TE ESKİMİŞ KULLANIM ETİKETİ ÜZERİNE
DK GENCER
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (15), 232-240, 0
3
DEDE KORKUT KİTABI’NDA BİLGİ KİPLİĞİ
D Kamacı Gencer
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 (1), 38-52, 2019
22019
Yardımcı Eylemler
DK GENCER
Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, 305-330, 2019
22019
Yüklemde Görevli Biçimbirimler
D Kamacı Gencer
Türkiye Türkçesi II Biçimbilgisi, 149-182, 2018
22018
Dede Korkut Hikâyelerinin Deontik Yapısına Dilbilimsel Bir Bakış
DK Gencer
Dilbilimleri Klasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar, 79, 0
1
TÜRKÇE SÖZLÜK’TEKİ BİÇİM BİLİM TERİMLERİNE SÖZLÜK BİLİMSEL BİR BAKIŞ
DK GENCER
Türkoloji Dergisi 25 (2), 183-206, 2021
2021
SÖZLÜKBİLİM-TOPLUM DİLBİLİM ARAKESİTİ
D Kamacı-Gencer
DİSİPLİNLER ARASI DİL ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 45-59, 2021
2021
Biçimbilim
DK Gencer
Dilbilim Teorik ve Uygulamalı Alanlar, 2020
2020
Cinsiyet
D Kamacı Gencer
Türkçede Dilbilgisel Ulamlar, 157-182, 2020
2020
TÜRKÇE GENEL SÖZLÜKLERDE TANIMLAMA SORUNU: SÜT ANA MADDESİ
D Kamacı Gencer
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (21), 61-77, 2020
2020
Diyalektolojik Bakış Açısıyla Kırsal Alanda Kentin İzleri: Eskişehir Örneği
D Kamacı Gencer
Congist 2019 Şehrin Dili Bildiri Özetleri Kitabı, 144, 2019
2019
Toplum Dil Bilimi Bağlamında Sözcüksel Değişimler: Eskişehir İli Yerli ve Göçmen Ağızları Örneği
D Kamacı Gencer, G Sert
V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildiri …, 2019
2019
TDK Türkçe Sözlük’te dil bilgisi Etiketli Madde Başlarının Tanımları Üzerine Bir İnceleme
D Kamacı Gencer
IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Hacettepe Universitesi, Bartın …, 2018
2018
Dede Korkut Kitabı’nda -(y)A Biçimbiriminin Kiplik İşlevleri
DK GENCER
X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, 929-940, 2018
2018
Dede Korkut Hikâyelerinin Deontik Yapısına Dilbilimsel Bir Bakış
D Kamacı Gencer
Dil Bilimleri Klasik Sorunlar Güncel Tartışmalar, 77-90, 2018
2018
III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı
E Boz, F Bozkurt, F Doğru, D Aslan, Ezgi, Kamacı, N Girişen
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir. ISBN 978-605-9975-19-3, 2017
2017
Cengiz Dağcı’nın Kırım Tatar Türkçesiyle Yazdığı Şiirler Üzerine Dil İncelemesi
E BOZ, D KAMACI, E ASLAN
Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 73-79, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20