Özden Şahin İzmirli
Özden Şahin İzmirli
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE İLİŞKİN BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
AA KURT, ÖŞ İZMİRLİ, M FIRAT, S İZMİRLİ
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30 (30), 2015
34*2015
Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi
AA Kurt, ÖŞ İzmirli, M Fırat, S İzmirli
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30, 19-28, 2011
342011
Investigation of Prospective Teachers’ Information and Communication Technology Integration Practices in Terms of Transformative Learning Theory
ÖŞ İZMİRLİ, IK YURDAKUL
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (6), 2293-2303, 2014
242014
Basic competencies of instructional technologists
ÖŞ İzmirli, AA Kurt
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 998-1002, 2009
122009
Dönüştürücü Öğrenme Kuramı ve Öğretmen Yetiştirme Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme
Ö Şahin İzmirli, HF Odabaşı, IK Yurdakul
Anadolu Üniversitesi, 2012
112012
Dönüştürücü öğrenme kuramı açısından öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu uygulamaları
Ö Şahin İzmirli
Unpublished doctoral dissertation). Anadolu University, Faculty of Education …, 2012
82012
İlköğretim okul müdürü ve bilişim teknolojileri öğretmenlerine göre bilişim teknolojileri dersinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Eskişehir ili örneği)
E Şişman Eren, Ö Şahin-İzmirli
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (4), 2861-2888, 2012
82012
Problems and Solution Suggestions Related to Information Technology Course According to Elementary School Principals and Information Technology Teachers (A Case from Eskisehir).
E Sisman Eren, O Sahin-Izmirli
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (4), 2882-2888, 2012
82012
EVALUATION OF THE STUDENT WORKBOOK IN TERMS OF PURPOSE OF USE OF PICTURES.
Ö Şahin-İzmirli, I Kabakçı, S İzmirli
Journal of Theoretical & Applied Information Technology 6 (3), 2009
7*2009
Evaluation of the student workbook in terms of purpose of use of pictures
ÖŞ İzmirli, I Kabakçı, S Izmirli
Journal of Theoretical and Applied İnformation Technology 17 (1), 87-93, 2009
72009
Understanding ICT Integration into Instructional Processes within the Scope of Activity System Theory: A Case Study.
ÖŞ İzmirli
Education & Science/Egitim ve Bilim 40 (180), 2015
52015
Changes in Professional Development Needs of Faculty Members According to Stages of Technology Use and Field Differences
O Filiz, IK Yurdakul, ÖŞ İzmirli
Procedia-Social and Behavioral Sciences 93, 1224-1228, 2013
42013
Faculties’ information and communication technologies action competencies
AA Kurt, Y Akbulut, HF Odabaşı, O Dönmez, EB Kuzu, B Ceylan, ...
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research 49, 261-274, 2012
42012
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Eylem Yeterliliği
HF Odabaşı, AA KURT, Y Akbulut, O Dönmez, B Ceylan, Ö Şahin-İzmirli, ...
Anadolu Journal of Educational Sciences International 1 (1), 2011
32011
EVALUATING WEBSITES OF TURKISH STATE UNIVERSITIES IN TERMS OF NAVIGATION FACILITATORS
ÖŞ İzmirli, O Dönmez, IK Yurdakul
Education Sciences 7 (2), 548-555, 2012
22012
Technology Metaphors of Prospective Teachers
OS Izmirli, S Izmirli
EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, 2560-2564, 2010
22010
Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sisteminin Kullanılabilirliğine İlişkin Paydaşların Görüşleri.
Ö Kırmacı, ÖŞ İzmirli
Ilkogretim Online 16 (2), 2017
12017
Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerçekleştirilen Mesleki Gelişimin Kara Kutusunun İncelenmesi
ÖŞ İZMİRLİ, S İZMİRLİ, Ö KIRMACI
12013
Factors Motivating and Hindering Information and Communication Technologies Action Competence.
AA Kurt, Y Akbulut, HF Odabasi, B Ceylan, EB Kuzu, O Donmez, ...
Online Submission 4 (1), 34-46, 2013
12013
TÜRKİYE DEVLET ÜNİVERSİTESİ WEB SİTELERİNİN GEZİNİM KOLAYLAŞTIRICILARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖŞ İzmirli, O Dönmez, IK Yurdakul
NWSA: Education Sciences 7 (2), 548-555, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20