Follow
FUNDA EROL
FUNDA EROL
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Verified email at subu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçme Nedenleri ile Bakım Davranışları Algısı.
G TÜRK, F ADANA, F EROL, R ÇEVİK AKYIL, N TAŞKIRAN
Gümüshane Üniversitesi Saglik Bilimleri Dergisi 7 (3), 2018
402018
Assessing the caring behaviours and occupational professional attitudes of nurses
GT Funda EROL
Journal Of Pakistan Medical Association 69 (6), 783-787, 2019
27*2019
Serebrovasküler olay geçiren bir olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne göre değerlendirilmesi: Olgu sunumu
F Erol, F Tanrıkulu, Y Dikmen
Çağdaş Tıp Dergisi 6 (1-Ek (Olgu Sunumları)), 94-103, 2016
222016
Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel tutumları ve etkileyen faktörler
AK Bedriye
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 (4), 232-242, 2018
192018
Investigation of the effect of the virtual reality application on experimental pain severity in healthy
D Karaman, F Erol, D Yılmaz, Y Dikmen
Revista da Associação Médica Brasileira 65, 446-451, 2019
172019
Hemşirelerin hasta mahremiyetini gözetme durumlarının incelenmesi
F Tanrıkulu, F Erol, NY Ziyai, H Gündoğdu, B Karabulut, Y Dikmen
Journal of Innovative Healthcare Practices 1 (1), 22-29, 2020
152020
Hemşirelik Tanıları El Kitabı: Bakımın Planlanmasında Kanıta Dayalı Rehber
N Gürhan, Ü Polat, B Eren Fidancı
Ankara Nobel Tıp Kitapevi, 2019
152019
Cultural viewpoints of nursing students on patient privacy: a qualitative study
B Ak, F Tanrıkulu, H Gündoğdu, D Yılmaz, Ö Öner, NY Ziyai, F Erol, ...
Journal of religion and health 60, 188-201, 2021
122021
Hemşirelerin bakım davranışları ve mesleki profesyonel tutumları
F Erol
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016
112016
Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi
Y Dikmen, H Uslu Yuvacı, F Erol
Journal of Human Sciences 14 (3), 2399-2408, 2017
102017
Hemşirelik öğrencilerinde klinik uygulamalarda kullanılan reflekşın yönteminin problem çözme becerisine etkisi
F Tanrıkulu, F Erol, Y Dikmen
Journal of Human Sciences 13 (3), 4931-4943, 2016
102016
Spirituel bakımın hemşirelik sürecine yansıması
F Erol
JOINIHP 1 (1), 30-39, 2020
92020
Hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumlarının incelenmesi
H Gündoğdu, F Erol, F Tanrıkulu, NY Filiz, H Kuzgun, Y Dikmen
Journal of Human Sciences 15 (1), 441-450, 2018
82018
Reflection of Spiritual Care in Nursing Process
E Funda
Journal of Innovative Healthcare Practices 1 (1), 30-39, 2020
62020
Professional attitudes of the nursing students and associated factors
B Ak, B Cerit, Y Dikmen, F Erol
J Cont Med Educ 27 (4), 232-242, 2018
52018
Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitiminde kullanılan yansıtıcı düşünme tekniğine yönelik görüşlerinin incelenmesi
E Funda
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 (3), 197-204, 2018
52018
Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
F Erol, F Tanrıkulu, Y Dikmen, F Akduran
Journal of Human Sciences 13 (3), 5460-5470, 2016
52016
Nursing care satisfaction among patients infected with covid-19: A Turkish perspective
D Yılmaz, Y Dikmen
Galician medical journal 29 (1), E202213, 2022
42022
Investigation of achievement orientation of nursing and midwifery students
NY FILIZ, F EROL, H BAŞARAN, F TANRIKULU, Y DIKMEN
Current health sciences journal 44 (2), 176, 2018
42018
Bayan Üniversite Öğrencilerinde Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi
NY FILIZ, F EROL, Y DIKMEN, S ALTINKAYNAK
Proceeding Book, 96, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20