Takip et
Barış Aydın
Barış Aydın
Assist. Prof. Dr., French Language Teaching, Hacettepe University, Ankara
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
L'influence des faits linguistiques et culturels sur la communication orale dans l'apprentissage du français langue étrangère
B Aydın
Hacettepe University Journal of Education, 34-42, 2005
102005
5 6 Yaş Grubu Çocuklarda Anadil Kullanım Düzeyi ve İfade Becerisi
B AYDIN
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal …, 2014
62014
İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğreniminde İletişim Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
B Aydın
Yayınlanmamış Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2010
62010
Enseignement Du Fle: Les Documents Visuels Utilisés Dans L’étape D’anticipation Et Leurs Représentations
B AYDIN
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 227-244, 2019
52019
COMPETENCES DE COMMUNICATION EN LANGUES MATERNELLE ET ÉTRANGERE ANADİLDE VE YABANCI DİLDE İLETİŞİM BECERİLERİ COMMUNICATION SKILLS IN MOTHER TONGUE AND IN FOREIGN
B AYDIN, E KORKUT, H YURDUGÜL
Hacettepe University Journal of Education 28 (1), 41-52, 2013
4*2013
Yabancı dil olarak Fransızcanın öğretiminde özgün belgelerin seçimi ve kullanım uygunlukları
B Aydın
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 710-727, 2022
22022
Ruhdilbilim, Bilişsel Dilbilim ve Dil Öğretimi
B Aydın
Dilbilimleri ve Dil Öğretimi, 227-260, 2016
2*2016
Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Video Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
B Aydın
22005
Türk Dili-I
H Güzel, N Demir, S Oktay, S Dayıoğlu Öcal, H Hayırsever, M Cengiz, ...
Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 2022
12022
Mother tongue proficiency and expression skills in 5-6-year-old children
B Aydin
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2014
12014
ANALYSIS OF NARRATIVE TEXTS IN THE FRENCH LANGUAGE TEACHING CLASS
B Aydın
International Journal of Education, Technology and Science 3 (3), 602-620, 2023
2023
PROGNOSTIC VALUE OF INTERIM 18FDG-PET-CT IN MATURE B-CELL NON-HODGKIN LYMPHOMA
B Aydin, G Kaya, B Salancı, P Kıratlı, B Oğuz, N Kurucu, B Yalcin, A Varan, ...
Leukemia Research 121, S42, 2022
2022
Yabancı Dil Öğrenme Ortamları ve Temel Bileşenleri
B Aydın
Eğitim & Bilim 2022, 299-316, 2022
2022
Göstergebilim
B Aydın
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2022
2022
Le profil d’enseignant de FLE visé et l’autonomie des facultés de pédagogie
B AYDIN
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 954-964, 2022
2022
A French Teacher Training Model: A Case of Macedonia
B Aydın
Kastamonu Education Journal 27 (3), 2019
2019
Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Öngörü Aşamasında Kullanılan Görsel Malzemeler ve Çağrışımları
B AYDIN
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2019
2019
Teaching French as a Foreign Language: Visual Documents Used in the Anticipation Stage and Their Representations
B AYDIN
SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF …, 2019
2019
Prof. Dr. Ayşe Eziler KIRAN'a Armağan
M Aksan, Y Aksan, B Aydın, İ Ergenç, S Büyükgüzel, S Gül, G Gülmez, ...
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2017
2017
Fransızcanın yabancı dil olarak öğrenimi: Göstergebilimsel-eğitimbilimsel yaklaşım
B Aydın
Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran'a Armağan, 57-69, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20