Abdullah Önden
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effects of Brands' Posts on Social Media: Conceptual Framework and Application Method
A Onden, M Kiygi-Calli
Research Journal of Business and Management 5 (3), 238-250, 2018
62018
Markaların Sosyal Medya Yardım Masası Hesaplarına Yapılan Şikayetlerin Analizi: Yüksek Teknoloji Ürünleri Üzerine Bir Çalışma
A Önden, M KIYGI-CALLI
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (4), 554-574, 2018
22018
Brand crisis in social media: case study using sentiment analysis
A Onden, M Kiygi-Calli, E Yolbulan-Okan
Journal of Management Marketing and Logistics 5 (3), 246-254, 2018
22018
İnovatif Ürün Özelliklerinin Tüketicilerin Tutumları Üzerindeki Etkileri: Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Çalışma
A Önden, M KIYGI-CALLI
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 10 (36), 53-72, 2019
2019
The Effects of Innovative Product Features on Consumers’ Attitudes: A Study on Social Media Posts
A ÖNDEN, MK ÇALLI
AJIT-e 10 (36), 53, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5