Follow
Oğuz Gülleb
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Çocuk Dergiciliğinde Tasarım: Kırmızıfare Dergisi Örneği
O Gülleb
Aksaray İletişim Dergisi 3 (2), 331 - 361, 2021
2021
Pragmatik Bir Etkinlik Olarak Siyasal İletişim
O Gülleb, AK İngeç
SİYASAL DİLİN SATIR ARASI, 141-192, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2