Takip et
Abdullah Uslu
Abdullah Uslu
Associate Professor at Manavgat Tourism Faculty, Akdeniz University
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Place-oriented or people-oriented concepts for destination loyalty: Destination image and place attachment versus perceived distances and emotional solidarity
ADA Tasci, A Uslu, D Stylidis, KM Woosnam
Journal of Travel Research 61 (2), 430-453, 2022
1282022
The relationship of service quality dimensions of restaurant enterprises with satisfaction, behavioural intention, eWOM, and the moderating effect of atmosphere
A Uslu
Tourism & Management Studies 16 (3), 23-35, 2020
852020
Socio-cultural, Economic, and Environmental Effects of Tourism from the Point of View of the Local Community
A Uslu, G Alagöz, E Güneş
Journal of Tourism and Services 11 (21), 1-21, 2020
742020
Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye'de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma
Ö Davras, A Uslu
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1(1)), 691-708, 2019
552019
Touristic Destinations’ Perceived Risk And Perceived Value As Indicators Of E-Wom And Revisit Intentions
A Uslu, AN Karabulut
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2018
452018
CRITICAL REVIEW OF SERVICE QUALITY SCALES WITH A FOCUS ON CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY IN RESTAURANTS
A USLU, R EREN
THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM 12 (1), 64-84, 2020
402020
Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj döneminde yaşadıkları sorunlar: Lisans ve ortaöğretim turizm öğrencileri örneği.
B Akay, A Uslu, MF Sancar
OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8, 212-236, 2018
372018
Otel işletmelerinde çalışan personelin aldığı hizmet içi eğitimin verimliliğe
A Uslu, D Kutukız, H Çeken
Verimlilik Dergisi, 101-116, 2013
312013
Using a value-attitude-behaviour model to test residents’ pro-tourism behaviour and involvement in tourism amidst the COVID-19 pandemic
E Erul, A Uslu, K Cinar, KM Woosnam
Current Issues in Tourism 26 (19), 3111-3124, 2023
222023
Otel işletmeleri ve seyahat acentaları yöneticilerinin sürdürülebilir turizme bakış açısı: bir alan araştırması
G ALAGÖZ, E GÜNEŞ, A USLU
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2015
222015
Yerleşik Yabancıların Türkiye’ye İlişkin Sosyo Kültürel Algılarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi
ÖGDŞ YİRİK, ÖGA USLU, F KÜÇÜK
192015
Sakin Şehir ve Kırsal Turizm: Eğirdir İlçesi’nde Bir Araştırma (Cittaslow and Rural Tourism: A Research in Eğirdir District)
A İNANIR, U Abdullah, D Çaprak
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7 (3), 1711-1726, 2019
162019
Turizm Alanında Önlisans ve Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Staj Hakkındaki Görüşleri: Siirt Üniversitesi ve Batman Üniversitesi Örneği
A Uslu, MF Sancar, D Kutukız, EÜ İlter
Journal of Recreation and Tourism Research 4 (3), 81-92, 2017
16*2017
Assessing the effect of international relations on tourism demand in the context of Turkey-Russia aircraft crisis
A Uslu, B Akay
Journal of Tourism and Services 10 (18), 63-78, 2019
152019
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi Hizmet Kalitesinin Servperf Yöntemi ile Ölçülmesi
A Uslu
Yeni Fikir Dergisi 5 (10), 67-86, 2013
152013
Müşteri-Çalışan Uyumunun Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi: Fethiye’deki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
A Uslu
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (2), 197-211, 2017
132017
Hizmet Kalitesinin Ekoserv Yöntemi İle Ölçülmesi: Fethiye Kelebekler Vadisinde Bir Araştırma
A Uslu, B Akay, A Ünal
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 10 (1), 2013
132013
Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumu: Fethiye Örneği
E Güneş, G Alagöz, A Uslu
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2), 201-215, 2020
122020
Destinasyon İmajının Destinasyon Memnuniyetine Etkisi ve Destinasyonun Algılanan Kalitesinin Aracı Rolü: Manavgat Örneği
A Uslu, A İnanır
Business & Management Studies: An International Journal 8 (2), 1753-1776, 2020
12*2020
Yerel Halkın Cittaslow Hareketine Bakış Açısına Yönelik Bir Araştırma: Köyceğiz Örneği
A Uslu, U Avcı
Turizm Akademik Dergisi 7 (1), 117-131, 2020
122020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20