mükremin ölmez
mükremin ölmez
kafkas.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fatty acid composition of liver and breast meat of quails fed diets containing black cumin (Nigella sativa L.) and/or coriander (Coriandrum sativum L.) seeds as unsaturated …
Ö Karadağoğlu, T Şahin, M Ölmez, U Ahsan, B Özsoy, K Önk
Livestock Science 223, 164-171, 2019
102019
Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına İlave Edilen Esansiyel Yağ ve Organik Asit Karışımının Performans, Yumurta Verimi ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi
Ö KARADAĞOĞLU, M ÖLMEZ, B ÖZSOY, T ŞAHİN
Hayvansal Üretim 59 (1), 9-15, 2018
5*2018
Changes in serum biochemical and lipid profile, and fatty acid composition of breast meat of broiler chickens fed supplemental grape seed extract
Ö KARADAĞOĞLU, T ŞAHİN, M ÖLMEZ, A Yakan, B ÖZSOY
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 44 (2), 182-190, 2020
42020
The Impact of an Essential Oil Mixture on Growth Performance and Intestinal Histology in Native Turkish Geese (Anser anser)
M Ölmez, T Şahin, K Özlem, E Karadağ Sarı, S Adıgüzel Işık, ...
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 (5), 625-631, 2020
42020
Growth performance, carcass characteristics, and fatty acid composition of breast and thigh meat of broiler chickens fed gradually increasing levels of supplemental blueberry …
M Ölmez, T Şahin, Ö Karadağoğlu, MA Yörük, K Kara, S Dalğa
Tropical Animal Health and Production 53 (1), 1-8, 2021
32021
Bitkisel ekstrakt karışımlarının broylerlerde performans, karkas randımanı ve bazı iç organ ağırlıkları üzerine etkisi
T ŞAHİN, T SURAL, M ÖLMEZ, Ö KARADAĞOĞLU
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 91 (2), 137-146, 2020
32020
The effects of drinking water supplemented with essential oils on performance, egg quality and egg yolk fatty acid composition in laying hens
Ö Karadağoğlu, B Özsoy, M Ölmez, ÖD Aydin, T Şahin
Acta Veterinaria Eurasia 44 (2), 85-92, 2018
32018
The effects of Pennyroyal (Mentha pulegium L.) on performance, carcass and meat quality in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)
M ÖLMEZ, SA IŞIK, T ŞAHİN, MA YÖRÜK
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2021
22021
Effects of Pennyroyal (Mentha pulegium L.) on Angiotensin Converting Enzyme-2 (ACE-2) and Antioxidant Parameters in Rabbits
M MAKAV, M ÖLMEZ
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques 6 (1), 9-14, 2021
2*2021
Effects of herbal extract mixtures on performance, carcass yield and some ınternal organ weight in broilers.
T Şahin, T Sural, M Ölmez, Ö Karadağoğlu
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi/Journal of the Turkish Veterinary Medical …, 2020
22020
Determination of the effect of mixture of essential oil and organic acid containing at different levels on broiler rations on fattening performance, carcass parameters and some …
B Özsoy, M Ölmez, Ö Karadağoğlu, T Şahin
Lalahan Hayv Arașt Enst Derg 57 (2), 77-82, 2017
22017
The Effect of Supplementation of Betaine on Performance, Carcass Yield and Some Blood Parameters in Broilers
T ŞAHİN, OÇ ÖZEL, M ÖLMEZ
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 (3), 260-267, 2020
12020
Dişi Gürcü Keçilerinde Mera Öncesi, Merada ve Mera Sonrası Dönemde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
E AKYÜZ, M ÖLMEZ, K Mushap, O MERHAN, M MAKAV, Ö Metin, ...
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13 (1), 33-38, 2020
12020
Kanatlı Beslemede Doğal Bir Yem Katkı Kaynağı: Resveratrol
M Ölmez, M Makav, HA Eroğlu, T Şahin
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2), 229-235, 2017
12017
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and Their Importance in Animal Nutrition
T Şahin, S Dalğa, M Ölmez
IntechOpen, 2022
2022
İneklerde Embriyonik Ölümlerde Beslenmenin Rolü
M Ölmez, T Şahin
TÜM YÖNLERIYLE INEKLERDE EMBRIYONIK ÖLÜMLER VE ABORTUS 1, 55-64, 2021
2021
The Effect of Pennyroyal (Mentha Pulegium L.) on Growth Performance and Some Serum Biochemical Parameters in New Zealand Rabbits
M ÖLMEZ, M MAKAV
Van Veterinary Journal 32 (3), 119-124, 2021
2021
Investigation of Antioxidant Effects of Ginger (Zingiber officinale) Essential Oil on Lung And Kidney in Rats
M Ölmez, M Makav
3rd International Conferance on Food, Agriculture and Veterinary, 19-20 June …, 2021
2021
Sıcaklık Stresi Altındaki Yumurtacı Bıldırcınlarda Probiyotik İlavesinin Performans ve Yumurta Kalitesi Üzerini Etkisi
M Ölmez, T Şahin, Ö Karadağoğlu, S Uysal, B Bekinkayan, E Filizoğlı, ...
Van Sağlık Bilimleri Dergisi 14 (2), 228-236, 2021
2021
Effect of Dietary Barley Supplementation on Fattening Performance and Carcass Parameters of Native Geese (Anser anser) Fed in Local Breeder Conditions in Ağrı Province
H Keskin, M Ölmez
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 16 (2), 126-132, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20