MEHMET ACIKALIN
MEHMET ACIKALIN
Istanbul University-Cerrahpaşa
Verified email at iuc.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The use of computer technologies in the social studies classroom.
M Acikalin, E Duru
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 4 (2), 18-26, 2005
762005
Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar: Çokkültürlü ve küresel eğitim
M AÇIKALIN
İlköğretim Online 9 (3), 1226-1237, 2010
702010
The influence of global education on the Turkish social studies curriculum
M Açikalin
The Social Studies 101 (6), 254-259, 2010
512010
Exemplary Social Studies Teachers Use of Computer-Supported Instruction in the Classroom.
M Acikalin
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 9 (4), 66-82, 2010
302010
Pre‐service elementary teachers’ beliefs about use of the Internet in the social studies classroom
M Açıkalın
European Journal of Teacher Education 32 (3), 305-320, 2009
282009
New approaches for teaching social studies: Multicultural and global education
M Açıkalın
Elementary Education Online 9 (3), 2010
202010
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN VE DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
G İLK, M AÇIKALIN
Milli Eğitim 47 (219), 57-88, 2018
18*2018
Current Status of Social Studies (sosyal bilgiler) Education in Turkey
M Açıkalın
JSSE-Journal of Social Science Education, 2011
172011
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri
S GÖNENÇ, M AÇIKALIN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 26-41, 2017
162017
Araştırmaya dayalı sosyal bilgiler öğretimi
M AÇIKALIN
11*2018
Araştırmaya dayalı sosyal bilgiler öğretimi
M Açıkalın
Pegem Atıf İndeksi, 1-174, 2017
112017
The role of Turkish national holidays in promoting character and citizenship education
M Acikalin, H Kilic
JSSE-Journal of Social Science Education, 2017
102017
Qualitative data collection and interpretation: A Turkish social studies lesson
T Grammes, M Açıkalın
Journal of Social Studies Education Research 7 (1), 1-40, 2016
92016
Future of social studies education in Turkey
M Açıkalın
Journal of International Social Studies 4 (1), 93-102, 2014
62014
Turkish Pre-Service Teachers' Beliefs about the Nature of Social Studies.
M Açikalm
Social Studies Research & Practice (Board of Trustees of the University of …, 2011
52011
The influence of computer-supported instruction (CSI) on the principles of constructivist pedagogy in the social studies curriculum
M Acikalin
The Ohio State University, 2006
52006
A social studies education lesson from Turkey: Human rights
M Acikalin
JSSE-Journal of Social Science Education, 2014
42014
Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
N ÜTKÜR, M AÇIKALIN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 253-269, 2018
32018
How Turkish Middle School Students Use the Internet to Study Social Studies.
M Acikalin
Canadian Social Studies 47 (1), 1-17, 2014
32014
YAŞAMIN İÇİNDEN ETKİNLİKLERLE SOSYAL BİLİMLER TEMELLİ DERSLERİN ÖĞRETİMİ: ALMANYA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE JAPONYA ÖRNEKLERİ
İ KAB, M AÇIKALIN
Milli Eğitim 45 (211), 45-61, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20