Follow
yahya çıkılı
yahya çıkılı
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Verified email at erbakan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
B Dilmaç, H Bozgeyikli, Y Çıkılı
Değerler Eğitimi Dergisi 6 (16), 69-91, 2008
2912008
Matematik kaygısını oluşturan ve artıran öğretmen davranışları ve çözüm yolları.
M Berkedmir, A Işik, Y Çikili
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2004
842004
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI İLE MESLEKİ BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ
E Efilti, Y Çıkılı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 99-114, 2017
642017
Eğitim bilimleri ve internet
Y Özen, F Gülaçtı, Y Çıkılı
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1), 52-57, 2004
522004
İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler coğrafya konularında çalışma yaprağı ve dilsiz harita kullanımının öğrenci motivasyon ve başarısı üzerine etkisi
A Başıbüyük, Y Çıkılı
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 16 …, 2002
442002
Yığılca Yerel Bal Arısının Bazı Performans Özellikleri Bakımından Kafkas ve Anadolu Bal Arısı Irkı Melezleri ile Karşılaştırılması
A Gösterit, M Kekeçoğlu, Y Çıkılı
Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (1), 107-114, 2012
362012
TEKNİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ YORDAYICISI OLARAK MESLEKİ BENLİK SAYGISI
B DİLMAÇ, Y ÇIKILI, I Hakan, C SUNGUR
Selçuk-Teknik Dergisi 8 (2), 127-143, 2009
362009
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DUYGUSU VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ İLE İÇ-DENETİMSEL SORUMLULUK İLE DIŞ-DENETİMSEL SORUMLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Y Özen, F GÜLAÇTI, Y ÇIKILI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 45-58, 2002
322002
Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel geometrik kavramların öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının etkililiği
Y Çıkılı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
282008
Zihin yetersizliği olan çocuklar
Y Çıkılı
Özel Eğitim. Ankara: Maya Akademi, 2013
252013
SALDIRGANLIĞIN PSİKOLOJİK-KÜLTÜREL BOYUTU VE VANDALİZM
Y Özen, F Gülaçtı, Y Çıkılı
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1), 144-149, 2004
252004
Özel eğitime muhtaç çocukların Türk milli eğitim sistemi içindeki yeri ve önemi
Y Çıkılı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler …, 1996
221996
Eğitimle ilgili temel kavramlar
Y Çıkılı
Pegem Atıf İndeksi, 1-35, 2017
212017
Zihinsel engelli çocuğa sahip olan annelerin kaygı düzeylerini azaltıcı eğitim programının annelerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerine etkisi
B Dilmaç, Y Çakılı, F Koçak, NM Çalıkçı
212009
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERE SOĞUK İÇECEK HAZIRLAMA VE SUNMA BECERİSİNİN VİDEO MODEL İLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
T Gülsöz, Y Çıkılı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 210-229, 2018
172018
Özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlama konusunda yaşadıkları güçlükler
Y Çıkılı, A Gönen, ÖA Bağcı, H Kaynar
OPUS International Journal of Society Researches 15 (1), 5121-5148, 2020
162020
The investigation of teacher candidates’ value perceptions in terms of various variables
B Dilmac, H Bozgeyikli, Y Cıkılı
Journal of Values Education 6 (16), 69-91, 2008
142008
Social media use and personality disorders.
ÖF Akça, A Bilgic, H Karagöz, Y Cikili, F Koçak, C Sharp
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 21 (3), 2020
112020
EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES’ATTITUDES, EMOTIONS, AND ANXIETIES REGARDING INCLUSIVE EDUCATION BY DIFFERENT VARIABLES
Y Çikili, MA Karaca
European Journal of Special Education Research, 2019
102019
Yükseköğretime devam eden otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı problemler ve beklentilerinin belirlenmesi
Y Çıkılı, MA Karaca
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (12), 59-74, 2017
102017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20