Follow
Cemil Ceylan
Title
Cited by
Cited by
Year
Factors impacting the innovative capacity in large-scale companies
T Koc, C Ceylan
Technovation 27 (3), 105-114, 2007
4192007
HİZMET DEĞERİNİN MÜŞTERİLERİN DAVRANIŞSAL NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ
GN Yücenur, NÇ Demirel, C Ceylan, T Demirel
Doğuş Üniversitesi Dergisi 12 (1), 156-168, 2011
1472011
Using value stream mapping and discrete event simulation to improve efficiency of emergency departments
A Bal, C Ceylan, C Taçoğlu
International Journal of Healthcare Management 10 (3), 196-206, 2017
822017
Analysis of variables affecting competitiveness of SMEs in the textile industry
C Taçoğlu, C Ceylan, Y Kazançoğlu
Journal of Business Economics and Management 20 (4), 648-673, 2019
472019
Effect of eWom on purchase intention: meta-analysis
M Albayrak, C Ceylan
Data Technologies and Applications 55 (5), 810-840, 2021
352021
Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi
C Ceylan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
342001
Value chain analysis using value stream mapping: white good industry application
H Alaca, C Ceylan
Proceedings-2011 International Conference on Industrial Engineering and …, 2011
302011
A circular approach to SERVQUAL and HOLSAT: An implementation suggestion
C Ceylan, AB Ozcelik
Journal of Hotel & Business Management 5 (1), 1-10, 2016
252016
Değişimi başarıya dönüştürme MESDEM
H Erkut, C Ceylan, CA Bayraktar, D Kurt, M Temiz, M Müderrisgil
MESS, 2001
232001
Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi (Yayınlanmamış doktora tezi)
C Ceylan
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2001
112001
Energy evaluation and economic impact analysis of green roofs applied to a pilot region in Aegean coast of Turkey
S Çelik, W Retzlaff, S Morgan, A Oğuş Binatlı, C Ceylan
Working Papers in Economics, 2010
102010
Analysis of the factors affecting organizational commitment: An empirical application
C Ceylan, C Taçoğlu, H Kartal
Journal of Organizational Behavior Research 6 (1-2021), 6-20, 2021
62021
Süreç Performans Parametrelerinin Oluşturulması ve İzlenmesi
F Coşkun
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
62008
Management by values in educational organizations: A case study of a technical university
C Ceylan, B Aktaş
Engineering Education Trends in the Digital Era, 83-123, 2020
52020
Organizasyonel yapı kriterleri ve ölçümü
C Ceylan
41993
What affects employee motivation at it projects in Turkey? The impact of leader communication, wage satisfaction, and job opportunities at it projects employee’s
C Ceylan, H Yavaş
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (44), 1041-1067, 2020
32020
Şirket birleşme ve devralmalarında insan kaynaklarının rolleri
A Demirbağ
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
32005
Meta-analysis study on the effect of managers’ leadership behaviors on work performance of employees
B Evcin, C Ceylan
Industrial Engineering in the Internet-of-Things World: Selected Papers from …, 2022
12022
Process Analysis and Optimal Facility Layout Planning in Manufacturing Systems
C Ceylan, H Başkurt, Y Erkan, Ş Uğur
Yugoslav Journal of Operations Research 33 (1), 133-152, 2022
2022
A Process-Mining Model to Detect Adverse Postoperative Blood Transfusions
AM Sumer, C Ceylan
medRxiv, 2022.09. 21.22280177, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20