Cemil Ceylan
Title
Cited by
Cited by
Year
Factors impacting the innovative capacity in large-scale companies
T Koc, C Ceylan
Technovation 27 (3), 105-114, 2007
3152007
Hizmet değerinin müşterilerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modeli ile ölçülmesi
GN Yücenur, NÇ Demirel, C Ceylan, T Demirel
Doğuş Üniversitesi, 2011
612011
Using value stream mapping and discrete event simulation to improve efficiency of emergency departments
A Bal, C Ceylan, C Taçoğlu
International Journal of Healthcare Management 10 (3), 196-206, 2017
412017
Value chain analysis using value stream mapping: white good industry application
H Alaca, C Ceylan
Proceedings-2011 International Conference on Industrial Engineering and …, 2011
242011
Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi
C Ceylan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
142001
Analysis of variables affecting competitiveness of SMEs in the textile industry
C Taçoğlu, C Ceylan, Y Kazançoğlu
Journal of Business Economics and Management 20 (4), 648-673, 2019
122019
A Circular Approach to SERVQUAL and HOLSAT: An Implementation Suggestion
C Ceylan, AB Ozcelik
Journal of Hotel & Business Management 5 (1), 1-10, 2016
122016
Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi (Yayınlanmamış doktora tezi)
C Ceylan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
102001
Energy evaluation and economic impact analysis of green roofs applied to a pilot region in Aegean coast of Turkey
S Çelik, W Retzlaff, S Morgan, A Oğuş Binatlı, C Ceylan
Working Papers in Economics, 2010
72010
Değişimi başarıya dönüştürme MESDEM
H Erkut, C Ceylan, CA Bayraktar, D Kurt, M Temiz, M Müderrisgil
MESS, 2001
72001
Süreç Performans Parametrelerinin Oluşturulması ve İzlenmesi
F Coşkun
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
42008
Organizasyonel yapı kriterleri ve ölçümü
C Ceylan
31993
Şirket Birleşme Ve Devralmalarında İnsan Kaynaklarının Rolleri
A Demirbağ
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
12005
WHAT AFFECTS EMPLOYEE MOTIVATION AT IT PROJECTS IN TURKEY? THE IMPACT OF LEADER COMMUNICATION, WAGE SATISFACTION, AND JOB OPPORTUNITIES AT IT PROJECTS EMPLOYEE’S
C CEYLAN, HG YAVAŞ
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (44), 1041-1067, 2020
2020
Management by Values in Educational Organizations: A Case Study of a Technical University
C Ceylan, B Aktaş
Engineering Education Trends in the Digital Era, 83-123, 2020
2020
Organizasyonel Öğrenme, Adımları ve Uygulanması.
U Saka, C Ceylan
Celal Bayar University Journal of Social Sciences/Celal Bayar Üniversitesi …, 2019
2019
Research on the Interaction Between Patient Satisfaction, Service Quality, Organizational Image and Trust in a Training and Research Hospital
C Ceylan
Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas …, 2019
2019
Örgütler için Esneklik Modeli ve Analizi
C Ceylan
2017
Değişimi Başarıya Dönüştürme MESDEM
BCALİ ERKUT HALUK,CEYLAN CEMİL
2011
HİZMET DEĞERİNİN MÜŞTERİLERİN DAVRANIŞSAL NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ
GN Yücenur, NÇ DEMİREL, C Ceylan, T DEMİREL
Dogus University Journal 12 (1), 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20