Follow
Ramazan Acun
Ramazan Acun
Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe University
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İnternet ve telif hakları
R Acun
Bilgi Dünyası 1 (1), 5-25, 2000
612000
Her Dem Yeniden Doğmak: Online Sosyal Ağlar ve Kimlik (To Born Fresh Every Moment: Online Social Networks and Identity)
R Acun
MILLI FOLKLOR, 66-77, 2011
59*2011
Bilim, bilgi teknolojisi ve Türkiye
R Acun
Milli kültürler ve küreselleşme, 83-92, 1998
471998
Online sosyal ağlar yoluyla katılım kültürü oluşturma: kaynakca.info örneği
R Acun
Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi …, 2009
222009
Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme (Curriculum Development in History Using Systems Approach)
R ACUN
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (2), 2011
21*2011
Türkiye'de AR-GE: Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış
R Acun
Üçüncü Bine Girerken Türkiye, 375-395, 2000
212000
Türkiye'de Bilim ve Teknolojinin Gelişim Süreci Literatürüne Eleştirel Bir Bakış
R Acun
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 641-658, 2004
152004
Üniversitelerde eğitim ve araştırma işlevlerinin entegrasyonu
R Acun
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 27 (1), 2010
112010
Yeni fikir ve sanat eserleri kanunu
R Acun
İLESAM Bülteni 55 (3-4), 4-7, 2001
92001
Türkiye’de Bilim ve Teknoloji
R Acun
Atatürk’ün Ölümünün 62, 8-10, 2000
92000
Bilimsel etki analizinde yeni bir yaklaşıma doğru eser seviyesi metrikler ve Türkiye’de bir uygulama
R Acun
Gazi Akademik Bakış, 269-288, 2012
82012
Türkiye’de Online İşbirliği Ağ Modeline Dayalı Bir Kaynakça Yönetim Uygulaması
R Acun
Gazi Akademik Bakış 4 (8), 2011
82011
Demand for Justice and Response of the Sultan: Decision Making in the Ottoman Empire in the Early 16th Century
R Acun, F Acun
Etudes balkaniques, 125-148, 2007
82007
Fikir ve Sanat Eserleri Alanında Türkiye’de Toplu Hak Yönetimi. Bölünerek Zayıflama Süreci, Bütünleşerek Derinleşmeye Nasıl Dönüşür?
ACUN, Ramazan
Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 313-324, 2008
7*2008
Atatürk Bibliyografyası projesi Veri Tabanı
R Acun
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 8 (37), 161-174, 1997
71997
Konjonktür, Tarih ve Tarihçi: Metot Vurgulu Bir Araştırma.
R Acun
Journal of Faculty of Letters/Edebiyat Fakultesi Dergisi 32 (1), 2015
62015
Öğrenme nesneleri modelinin sosyal ve beşeri bilimlere bir uygulaması: kaynakca.info
R ACUN
Proceedings of 9th International Educational Technology Conference, 78-85, 2009
62009
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nin internete dayalı öğretimi
R Acun
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 16 (47), 615-635, 2000
62000
Database design for Ottoman tax registers
R Acun, R Anane, S Laflin
61991
Sosyal Ağ Bakış Açısından Tarihçi Kimliğinin Oluşumu: Ahmet Yaşar Ocak Üzerine Bir Deneme
R Acun
Ötekilerin Peşinde Ahmet Yaşar Ocak'a Armağan, 1-27, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20