Takip et
Mutlu Nisa Ünaldı Coral
Mutlu Nisa Ünaldı Coral
Biyoloji Profesör, Mersin Üniversitesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Enzymatic properties of a novel thermostable, thermophilic, alkaline and chelator resistant amylase from an alkaliphilic Bacillus sp. isolate ANT-6
A Burhan, U Nisa, C Gökhan, C Ömer, A Ashabil, G Osman
Process Biochemistry 38 (10), 1397-1403, 2003
5622003
Some properties of crude carboxymethyl cellulase of Aspergillus niger Z10 wild-type strain
G CORAL, B Arikan, M Ünaldi, H GÜVENMEZ
Turkish Journal of Biology 26 (4), 209-213, 2002
2262002
Thermostable alkaline protease produced by an Aspergillus niger strain
G Coral, B Arikan, MN Unaldi, H Guvenmez
Annals of microbiology 53 (4), 491-498, 2003
642003
Plasmid mediated heavy metal resistances in Enterobacter spp. isolated from Sofulu landfill, in Adana, Turkey
MNU Coral, H Korkmaz, B Arikan, G Coral
Annals of microbiology 55 (3), 175, 2005
532005
Some properties of thermostable xylanase from an Aspergillus niger strain
G Coral, B Arikan, MN Unaldi, HK Guvenmez
Annals of microbiology 52 (3), 299-306, 2002
412002
Keratinolytic activity of Streptomyces strain BA7, a new isolate from Turkey
H Korkmaz, MN Unaldi, B Aslan, G Coral, B Arikan, S Dincer, O Colak
Ann Microbiol 53, 85-93, 2003
292003
Isolation of alcohol tolerant, osmotolerant and thermotolerant yeast strains and improvement of their alcohol tolerance by UV mutagenesis
MN Unaldi, B Arikan, G Coral
Acta Microbiologica Polonica 51 (2), 115-120, 2002
232002
Plasmid-encoded heavy metal resistance in Pseudomonas sp.
MN Ünaldi, H Korkmaz, B Arıkan, G Coral
222003
A preliminary study on tellurite resistance in Pseudomonas spp. isolated from hospital sewage
G Coral, B Arikan, MNU Coral
Polish Journal of Environmental Studies 15 (3), 517-520, 2006
142006
Potential neoplastic effects of parathion-methyl on rat liver
MNU Coral, S Ucman, Y Hasan, O Haydar, D Semih
Journal of Environmental Sciences 21 (5), 696-699, 2009
132009
G (2003) Enzymatic properties of a novel thermostable, thermophilic, alkaline amylase and chelator resistant amylase from an alkaliphilic Bacillus sp isolate ANT-6
A Burhan, U Nisa, C Gökhan, C Omer, O Ashabil
Process Biochem 38, 1397-1403, 0
11
Electrofusion of Saccharomyces cerevisiae auxotrophic mutants of identical mating type using a laboratory-made system
G CORAL, Ö ÇOLAK, M ÜNALDI, B ARIKAN
Turkish Journal of Biology 27 (1), 1-5, 2003
72003
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULDIŞI (DOĞA DENEYİMİNE DAYALI) EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AS TUNGAÇ, MN ÜNALDI CORAL
The International Journal of Eurasia Social Sciences 8 (26), 24-42, 2017
6*2017
Fen bilgisi öğretmen adaylarında DNA replikasyonu ve protein sentezi ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesi
T Şahin
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
32018
Detection of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) degradation genes in polluted soil by DNA extraction and colony hybridization.
G Coral, MNÜ Coral
22008
Effect of Domoic Acid on Growth and Heavy Metal Tolerance of Some Marine Bacteria Isolated from Samandag Shore and Iskenderun Bay
MN Unaldi Coral, A Yildirim
Journal of Pure and Applied Microbiology 8 (2), 1597-1602, 2014
12014
INCIDENCE OF INDUCIBLE BACTERIOPHAGE IN BACILLUS SP. AND PSEUDOMONAS SP. STRAINS ISOLATED FROM CONTAMINATED SOIL IN MERSIN
MNU Coral, N Unaldi
Fresenius Environmental Bulletin 20 (4), 983-988, 2011
12011
Separation of megabased-sized DNA molecules of Aspergillus niger using pulsed field gel electrophoresis.
G Coral, C Omer, MN Unaldi
Folia Biologica 50 (1-2), 49-52, 2002
12002
Multimedya ile Öğrenmeye Yönelik Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması
A Koç, MNÜ Coral
CONFERENCE ABSTRACT BOOK, 75, 2023
2023
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Öğretimi Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi
B Şahin, MNÜ Coral
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 11 (2), 327-355, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20