Follow
Durmus Aslan
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi
D Aslan, A Köksal Akyol
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 2006
141*2006
Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi
Y Aktaş Arnas, D Aslan, R Günay Bilaloğlu
Vize Yayıncılık, 2012
88*2012
Three‐to six‐year‐old children’s recognition of geometric shapes
D Aslan, Y Aktaş Arnas
International Journal of Early Years Education 15 (1), 83-104, 2007
732007
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi
M Gönen, P ÜNÜVAR, M BIÇAKÇI, S KOÇYİĞİT, Z YAZICI, M ORÇAN, ...
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
572010
A Comparison of Pre- and In-Service Preschool Teachers' Mathematical Anxiety and Beliefs about Mathematics for Young Children
D Aslan
Academic Research International 4 (2), 225-230, 2013
492013
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI
D ASLAN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, 75-84, 2005
442005
The impacts of preschool teachers' mathematics anxiety and beliefs on children's mathematics achievement
D Aslan, İ Gürgah Oğul, I Taş
Int. J. Hum. Soc. Sci. Inv 2, 45-49, 2013
342013
Okul öncesi eğitim materyallerinde geometrik şekillerin sunuluşuna ilişkin içerik analizi
D Aslan, Y Aktaş Arnas
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 2007
332007
Children’s classification of geometric shapes
Y Aktaş Arnas, D Aslan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 2010
302010
Okul Öncesi Dönemde Geometri
Y Aktaş Arnas, D Aslan
Eğitim Bilim Toplum 3 (9), 36-45, 2004
262004
Anaokuluna devam eden 3-6 yaş grubu çocuklarının temel geometrik şekilleri tanımalarının ve şekil ayırt etmede kullandıkları kriterlerin incelenmesi
D Aslan
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2004
262004
Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi
R Günay Bilaloğlu, D Aslan, Y Aktaş Arnas
Milli Eğitim Dergisi 178, 88-104, 2008
20*2008
Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT)’nin Geliştirilmesi
D ASLAN, AK AKYOL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 207-221, 2016
182016
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bakış Açısı Alma Becerilerine Empati Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi
D Aslan
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
172017
The immediate impacts of preschool attendance on Turkish children’s mathematics achievement
D Aslan, Y Aktaş Arnas
Educational Studies 41 (3), 231-243, 2015
172015
Okul Öncesi Öğretmenlerin Günlük Programda Yer Verdikleri Etkinlikler ve Bu Etkinlikleri Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi
Y Aktaş Arnas, Ş Erden, D Aslan, B Cömertpay
OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 435-450, 2003
17*2003
Okul öncesi öğretmenlerin günlük programda yer verdikleri etkinlikler ve bu etkinliklerde kullandıkları yöntemler
Y Aktaş Arnas, Ş Erden, D Aslan, B Cömertpay
G., Haktanır (Ed.) OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı …, 2003
172003
Metaphor perceptions of pre-service teachers towards mathematics and mathematics education in preschool education
K Oguz, T Isil, A Durmus
Educational Research and Reviews 11 (14), 1338-1343, 2016
162016
Pre-and In-Service Preschool Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs.
D Aslan, I Taş, İ Gürgah Oğul
Educational Research and Reviews 11 (14), 1344-1350, 2016
15*2016
Gelişim ile İlgili Temel Konular
D Aslan
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I, 91-122, 2017
122017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20