Follow
Koray Aksu
Title
Cited by
Cited by
Year
Üç Boyutlu Yapı Bilgi Modeli Kullanılarak Yangın Dinamiği ve Yangın Tahliyesinin Simülasyonu
K Aksu, Ö Tuğay, İ Karadağ, H Demirel
Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi, 2023
2023
Digital Transformation of Campuses: The Role of HD Map
K Aksu, H Demirel, RM Alkan, M Yanalak
European Transport Conference 2023, 2023
2023
Kapalı Alan Yangın Tahliye Senaryolarının Dijital Ortamda Oluşturulması
K Aksu, H Demirel
Mimarlık ve Yangın Sempozyumu, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3