Takip et
Mehmet Engin Deniz
Mehmet Engin Deniz
Diğer adlarM. Engin Deniz
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey
B Satici, E Gocet-Tekin, ME Deniz, SA Satici
International journal of mental health and addiction 19 (6), 1980-1988, 2021
12042021
Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu, M Engin Deniz, A Kahraman
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-129, 2005
9442005
The validity and reliability of the Turkish version of the Self-Compassion Scale
ME Deniz, Ş Kesici, AS Sümer
Social Behavior and Personality: an international journal 36 (9), 1151-1160, 2008
4362008
The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision-making styles and decision self-esteem: An investigation with Turkish university students
ME Deniz
Social Behavior and Personality: an international journal 34 (9), 1161-1170, 2006
4032006
An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students
ME Deniz, E Hamarta, R Ari
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (1), 19-32, 2005
3512005
Bilinçli farkındalık ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması
Z Özyeşil, C Arslan, Ş Kesici, ME Deniz
Eğitim ve Bilim 36 (160), 2011
3432011
An Investigation of Academic Procrastination, Locus of Control, and Emotional Intelligence.
ME Deniz, Z Tras, D Aydogan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (2), 623-632, 2009
2542009
Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi
AÖ Samur
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
2282011
Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi
B Dilmaç, M Deniz, ME Deniz
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 9-24, 2009
2202009
Üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma
ME Deniz
Eurasian Journal of Educational Research, 23-35, 2004
2162004
Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ ve stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
ME Deniz, E Yılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (25), 17-26, 2006
2132006
Farklı özanlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin değerlendirilmesi
ME Deniz, AS Sümer
Eğitim ve Bilim 35 (158), 2010
209*2010
INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN DECISION MAKING SELF-ESTEEM, DECISION MAKING STYLE AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS.
ME Deniz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2004
1992004
Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Öztürk, ME Deniz
İlköğretim Online 7 (3), 578-599, 2008
1962008
Üniversite öğrencilerin karar verme stratejileri ve sosyal beceri düzeylerinin TA-baskın ben durumları ve bazı özlük niteliklerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi
ME Deniz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
1932002
Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki.
ME Deniz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2006
1862006
Duygusal zeka mizah tarzı ve yaşam doyumu: Üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma
S Tümkaya, E Hamarta, M Deniz, M Çelik, B Aybek
1682008
Duygusal zekâ özelliği ölçeği–kısa formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması
ME Deniz, E Özer, E Işık
Eğitim ve Bilim 38 (169), 2013
1672013
İş ve yaşam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araştırması
R Yiğit, B Dilmaç, M Deniz
1642011
ERGENLERDE SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: YETİŞTİRME YURTLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
NF KESEN, ME DENİZ, N DURMUŞOĞLU
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-364, 2007
1642007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20