Follow
Mehmet Engin Deniz
Title
Cited by
Cited by
Year
Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey
B Satici, E Gocet-Tekin, ME Deniz, SA Satici
International journal of mental health and addiction 19 (6), 1980-1988, 2021
11062021
Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu, M Engin Deniz, A Kahraman
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-129, 2005
8492005
The validity and reliability of the Turkish version of the Self-Compassion Scale
ME Deniz, Ş Kesici, AS Sümer
Social Behavior and Personality: an international journal 36 (9), 1151-1160, 2008
4282008
The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision-making styles and decision self-esteem: An investigation with Turkish university students
ME Deniz
Social Behavior and Personality: an international journal 34 (9), 1161-1170, 2006
3842006
An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students
ME Deniz, E Hamarta, R Ari
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (1), 19-32, 2005
3362005
Bilinçli farkındalık ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması
Z Özyeşil, C Arslan, Ş Kesici, ME Deniz
Eğitim ve Bilim 36 (160), 2011
3092011
An Investigation of Academic Procrastination, Locus of Control, and Emotional Intelligence.
ME Deniz, Z Tras, D Aydogan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (2), 623-632, 2009
2372009
Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi
B Dilmaç, M Deniz, ME Deniz
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 9-24, 2009
1992009
Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ ve stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
ME Deniz, E Yılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (25), 17-26, 2006
1982006
Farklı özanlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin değerlendirilmesi
ME Deniz, AS Sümer
Eğitim ve Bilim 35 (158), 2010
196*2010
INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN DECISION MAKING SELF-ESTEEM, DECISION MAKING STYLE AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS.
ME Deniz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2004
1892004
Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Öztürk, ME Deniz
İlköğretim Online 7 (3), 578-599, 2008
1862008
Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi
A Öztürk Samur, M Deniz
1832014
Üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma
ME Deniz
Eurasian Journal of Educational Research, 23-35, 2004
1812004
Üniversite öğrencilerin karar verme stratejileri ve sosyal beceri düzeylerinin TA-baskın ben durumları ve bazı özlük niteliklerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi
ME Deniz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
1712002
Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki.
ME Deniz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2006
1682006
ERGENLERDE SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: YETİŞTİRME YURTLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
NF KESEN, ME DENİZ, N DURMUŞOĞLU
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-364, 2007
1632007
Duygusal zeka mizah tarzı ve yaşam doyumu: Üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma
S Tümkaya, E Hamarta, M Deniz, M Çelik, B Aybek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (30), 1-18, 2008
1562008
Duygusal zekâ özelliği ölçeği–kısa formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması
ME Deniz, E Özer, E Işık
Eğitim ve Bilim 38 (169), 2013
1552013
İş ve yaşam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araştırması
R Yiğit, B Dilmaç, ME Deniz
Polis Bilimleri Dergisi 13 (3), 1-18, 2011
1492011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20