Follow
Mehmet Engin Deniz
Title
Cited by
Cited by
Year
Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey
B Satici, E Gocet-Tekin, ME Deniz, SA Satici
International journal of mental health and addiction 19 (6), 1980-1988, 2021
7012021
Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu, M Engin Deniz, A Kahraman
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-129, 2005
7012005
The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision-making styles and decision self-esteem: An investigation with Turkish university students
ME Deniz
Social Behavior and Personality: an international journal 34 (9), 1161-1170, 2006
3332006
The validity and reliability of the Turkish version of the Self-Compassion Scale
ME Deniz, Ş Kesici, AS Sümer
Social Behavior and Personality: an international journal 36 (9), 1151-1160, 2008
3262008
An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students
ME Deniz, E Hamarta, R Ari
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (1), 19-32, 2005
3012005
Bilinçli farkındalık ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması
Z Özyeşil, C Arslan, Ş Kesici, ME Deniz
Eğitim ve Bilim 36 (160), 2011
2192011
An Investigation of Academic Procrastination, Locus of Control, and Emotional Intelligence.
ME Deniz, Z Tras, D Aydogan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (2), 623-632, 2009
2092009
Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi
B Dilmaç, M Deniz, ME Deniz
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 9-24, 2009
1752009
INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN DECISION MAKING SELF-ESTEEM, DECISION MAKING STYLE AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS.
ME Deniz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2004
1602004
Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ ve stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
ME Deniz, E Yılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (25), 17-26, 2006
1512006
Farklı özanlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin değerlendirilmesi
ME Deniz, AS Sümer
Eğitim ve Bilim 35 (158), 2010
150*2010
Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Öztürk, ME Deniz
İlköğretim Online 7 (3), 578-599, 2008
1482008
Üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma
ME Deniz
Eurasian Journal of Educational Research, 23-35, 2004
1482004
Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi
A ÖZTÜRK SAMUR, M Deniz
1472014
Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki.
ME Deniz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2006
1342006
ERGENLERDE SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: YETİŞTİRME YURTLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
NF KESEN, ME DENİZ, N DURMUŞOĞLU
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-364, 2007
1332007
Duygusal zeka mizah tarzı ve yaşam doyumu: Üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma
S Tümkaya, E Hamarta, M Deniz, M Çelik, B Aybek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (30), 1-18, 2008
1312008
Üniversite öğrencilerin karar verme stratejileri ve sosyal beceri düzeylerinin TA-baskın ben durumları ve bazı özlük niteliklerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi
ME Deniz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
1312002
Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka yetenekleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki
ME Deniz, E Yılmaz
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6 (9), 1-9, 2004
1222004
Attachment Styles as a Predictor of Emotional Intelligence.
E Hamarta, ME Deniz, N Saltali
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 213-229, 2009
1212009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20