Mehmet TUTUNCU
Mehmet TUTUNCU
Veteriner Fakültesi Profesörü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of anti-inflammatory activity of bergamot oil
M Karaca, H Özbek, A Him, M Tütüncü, HA Akkan, V Kaplanoğlu
European Journal of General Medicine 4 (4), 176-179, 2007
462007
Detection of seasonal asymptomatic dermatophytes in Van cats
Z Ilhan, M Karaca, IH Ekin, H Solmaz, HA Akkan, M Tutuncu
brazilian journal of microbiology 47 (1), 225-230, 2016
322016
Investigation of the anti-inflammatory and analgesic activities of-caryophyllene
B Bakır, A Him, H Özbek, E Düz, M Tütüncü
International Journal of Essential Oil Therapeutics 2 (1), 41-44, 2008
252008
Investigation on the seroprevalence of toxoplasmosis, listeriosis and brucellosis in goats living in the region of Van, Turkey
M Karaca, C Babür, B Çelebi, HA Akkan, M Tütüncü, İ Keleş, BA Uslu, ...
YYÜ Vet Fak Derg 18 (1), 45-49, 2007
202007
The seroprevalance of Toxoplasma gondii in sheep, goats and cattle detected by indirect haemaglutinnation (IHA) test in the region of Van, Turkey
M Tutuncu, E Ayaz, M Yaman, HA Akkan
Indian Veterinary Journal (India), 2003
192003
Evaluation of hepatoprotective activity of Bergamot orange in rats
M Karaca, F İlhan, H Altan, A Him, M Tütüncü, H Özbek
Eastern Journal of Medicine 10 (1/2), 1, 2005
182005
Van yöresi atlarında helmint enfeksiyonlarının yayılışı ve bazı kan parametreleri
M KARACA, A Erol, M TÜTÜNCÜ, GÜL Abdurrahman, HA AKKAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16 (2), 71-74, 2005
142005
Brucellosis in horses around Van, Turkey
H Solmaz, M Tutuncu, HA Akkan, A Aksakal, T Gulhan, B Boynukara
142004
Haemobartonellosis in Van cats
HA Akkan, M Karaca, M Tütüncü, N Özdal, N Yüksek, Z Ağaoğlu, S Değer
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29 (3), 709-712, 2005
92005
Van yöresi süt sığırlarında brusellozis’ in insidensi üzerine incelemeler
H Solmaz, M Tütüncü, T Gülhan, İH Ekin, İ Taşal, MA Dalı-Van
Yüzüncü Yıl Ünv Vet Fak Derg 13, 54-56, 2002
92002
A serological investigation of pestiviruses in sheep in eastern border of Turkey
M Tutuncu, E Duz, M Karaca, HA Akkan, I Keles, B Bakir, I Tasal
Tropical animal health and production 43 (8), 1467-1469, 2011
82011
Cytauxzoonosis in Van cats
M Karaca, HA Akkan, M Tutuncu, N Ozdal, S Deger, ZT Agaoglu
YYU Vet Fak Derg 18 (1), 37-9, 2007
82007
Van yöresinde atlarda Toxoplasma gondii'nin seroprevalansı
HA AKKAN, M TÜTÜNCÜ, M KARACA, İH ÇİFTÇİ, N YÜKSEK, ...
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12 (1-2), 43-44, 2001
82001
Nephrotoxic effect of amphotericin B administered in different doses and infusion mode in dogs
E Ceylan, HA Akkan, M Tutuncu, Z Agaoglu
Acta Veterinaria Brno 72 (2), 229-234, 2003
72003
Investigation of the seroprevalance of maedi-visna in the region of Van using Elisa and histopathological findings.
HA Akkan, M Karaca, M Tütüncü, I Keles, F Ilhan, Y Cetin, C Özkan, ...
Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (8), 1495-1498, 2009
52009
Studies on the determination of seroprevalance of Q fever in sheep in the region of Van.
M Karaca, HA Akkan, Y Cetin, I Keles, M Tutuncu, C Ozkan, I Tasal
Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (10), 1925-1928, 2009
52009
Anti-inflammatory activities of diethyl-ether extracts of Helichrysum plicatum DC. and Tanacetum balsamita L. in rats.
M Karaca, H Özbek, HA Akkan, M Tütüncü, F Özgökçe, A Hi̇m, B Bakir
Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 4 (6), 320-325, 2009
52009
Koyunlarda akciğer hastalıklarının tanısında direkt radyografi ve bronkografi bulgularının değerlendirilmesi
M GENÇCELEP, L ASLAN, M TÜTÜNCÜ, B BAKIR, M KARACA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12 (1-2), 10-14, 2001
52001
Seroprevalence of Listeria monocytogenes infection in cattle in Van, Turkey
M Tutuncu, H Solmaz, HA Akkan, M Karaca, Z Agaoglu
42005
Acute phase effect of trichloroethylene ingestion on some biological markers in dogs
R ASLAN, M TÜTÜNCÜ, SO ASLAN, Y DÜNDAR
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 24 (2), 109-112, 2000
32000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20