Follow
Tugay Arat
Tugay Arat
Prof.Dr. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Uzaktan eğitim ve uygulamalari
T Arat, Ö Bakan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 14 (1-2), 363-374, 2014
1942014
The effect of financial and non-financial incentives on job satisfaction: An examination of food chain premises in Turkey
A Erbasi, T Arat
International Business Research 5 (10), 136, 2012
1652012
Seyahat ve konaklama tercihi açısından sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı
T Arat, G Dursun
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 19 (41. YIL …, 2016
462016
Sanal Gerçeklik ve Turizm
SB Tugay Arat
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 19 (Sayı:1), 103-118, 2016
44*2016
Turist memnuniyetinde turist rehberinin rolü: Konya’da bir araştırma
A Tugay, HÇ BULUT
Turist Rehberliği Dergisi (TURED) 2 (1), 31-43, 2019
232019
Otomobil servislerinden yararlanan müşterilerin memnuniyeti üzerine bir araştırma/A research on customers' satisfaction using automobile services
M Sezgin, A Tugay
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (10), 257-273, 2008
152008
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
T Arat, Y Çalımlı
Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
132017
The effect of performance appraisal errors on employee performances: An examination in industrial cooling managements in Turkey in terms of employee perceptions
A Erbasi, T Arat, S Buyukipekci
European Scientific Journal 8 (19), 2012
132012
Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14 (1-2), 363-374
T Arat, Ö Bakan
Erişim adresi: https://dergipark. org. tr/en/download/article-file/116745, 2011
112011
Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Örgütsel Stres Faktörlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti
Y ERBAŞI, DD Ali, O ÜNÜVAR, G Osman, T ARAT
Verimlilik Dergisi; Sayı: 3; 97-114, 2014
102014
İletişim teknolojilerinin yükseköğrenim kurumlarında öğretim amaçlı kullanımı: selçuk üniversitesi örneği
T Arat
Unpublished doctoral dissertation). Selçuk University, Konya, 2011
92011
Distance education and applications
T Arat, Ö Bakan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 14 (1-2 …, 2011
82011
Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu
A Tugay, MM Aslan
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 387-401, 2021
72021
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN TOURISM
T ARAT
Proceedings of the 25th International Academic Conference, DOI: 10.20472/IAC …, 2016
72016
Müzik öğretmenlerinin sosyal-bilişsel kariyer kuramına göre öğretim teknolojilerine yönelik tutumları
Z Kurtaslan, T Arat, S Çakırer
İdil Dergisi 1 (4), 84-103, 2012
62012
’’İletişim Teknolojileri Kullanımı: Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma ‘’
T Arat, O Köksal, A Erden
International Journal of Social Science 6 (8), 59-75, 2013
52013
Bakan Ö
T Arat
Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek …, 2011
52011
Konya’nın rekreasyon alanları ve boş zaman değerlendirme tercihleri
T Arat, ME Summak, AN Yıldız
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, 147-160, 2018
42018
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EKO TURİZMİN ÖNEMİ: KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA
T Arat, Y Çalımlı
Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
42018
Turistik destinasyonlarda hizmet kalitesi üzerine bir araştırma
A Tugay, A KARAMAN, H Harbali
Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 1-14, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20