Bilal GUNES
Bilal GUNES
Fizik Eğitimi Profesörü, Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları
S Aydoğan, B GÜNEŞ, Ç Gülçiçek
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2), 2003
2242003
Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB ilköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış
Y Ünsal, B Güneş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 107-120, 2002
1142002
Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğretim elemanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
B Güneş, Ç Gülçiçek, N Bağcı
Journal of Turkish Science Education 1 (1), 35-48, 2004
972004
Yükseköğretim öğrencilerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin tespitine yönelik bir araştırma
Y ÜNSAL, B GÜNEŞ, İ ERGİN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 2001
742001
BİR KİTAP İNCELEME ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ OLARAK MEB LİSE 1. SINIF FİZİK DERS KİTABININ ELEŞTİREL OLARAK İNCELENMESİ
Y ÜNSAL, B GÜNEŞ
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 305-321, 2004
632004
İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi
Y ÜNSAL, B GÜNEŞ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 2003
472003
Fen bilimlerinde kullanılan modellerle ilgilli öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi
B Güneş, N BAĞCI, Ç Gülçiçek
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 2004
402004
Paradigma Kavramı Işığında Bilimsel Devrimlerin Yapısı ve Bilim Savaşları: Cephelerdeki Fizikçilerden Thomas S. Kuhn ve Alan D. Sokal
B Güneş
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (1), 23-44, 2003
382003
Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
U KANLI, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, N ÖNDER, Ö OKTAY
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 2014
302014
Fen öğretiminde kavramların somutlaştırılması: Modelleme stratejisi, bilgisayar simülasyonları ve analojiler
Ç Gülçiçek, B Güneş
Eğitim ve Bilim 29 (134), 2004
272004
Molecular-dynamics simulations of nickel clusters
Ş Erkoç, B Güneş, P Güneş
International Journal of Modern Physics C 11 (05), 1013-1024, 2000
242000
Lise 2. sınıf öğrencilerinin kuvvet konusundaki kavram yanılgıları
K İlhami, B GÜNEŞ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 1-17, 2005
212005
The misconceptions about heat and temperature
S Aydoğan, B Güneş, Ç Gülçiçek
Gazi University Gazi Faculty of Education Journal 23 (2), 111-124, 2003
212003
1980 Türkiyede İngilizce eğitimi
B Güneş
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta …, 1945
171945
Content Analysis of Physics Education Studies Published in Turkish Science Educatıon Journal from 2004 to 2011
N ÖNDER, Ö OKTAY, F ERASLAN, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, U KANLI, ...
Turkish Journal of Science Education (TUSED) 10 (4), 151-163, 2013
162013
Doğru Bilinen Yanlışlardan Yanlış Bilinen Doğrulara: Fizikte Kavram Yanılgıları
B GÜNEŞ, S ATEŞ, A ERYILMAZ, N YÜRÜK, ÖF Özdemir, U Kanlı, ...
12*2017
yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarıyla öğrenim gören ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması
G Başdağ, B Güneş
VII Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2000
112000
DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDA ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
HŞ KIZILCIK, B GÜNEŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (41), 278-292, 2011
102011
The investigation of the primary school 6th class science textbook by the physics issues
Y Ünsal, B Güneş
Gazi University Gazi Faculty of Education Journal 23 (3), 115-130, 2003
92003
Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Bilimsel Hatalar ve Kavram Yanılgıları
B Güneş
Ankara: Gazi Kitabevi, 2005
82005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20