Bilal GUNES
Title
Cited by
Cited by
Year
Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları
S Aydoğan, B GÜNEŞ, Ç Gülçiçek
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2), 2003
2442003
Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB ilköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış
Y Ünsal, B Güneş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 107-120, 2002
1272002
Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğretim elemanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
B Güneş, Ç Gülçiçek, N Bağcı
Journal of Turkish Science Education 1 (1), 35-48, 2004
1002004
Yükseköğretim öğrencilerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin tespitine yönelik bir araştırma
Y ÜNSAL, B GÜNEŞ, İ ERGİN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 2001
822001
BİR KİTAP İNCELEME ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ OLARAK MEB LİSE 1. SINIF FİZİK DERS KİTABININ ELEŞTİREL OLARAK İNCELENMESİ
Y ÜNSAL, B GÜNEŞ
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 305-321, 2004
642004
İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi
Y ÜNSAL, B GÜNEŞ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 2003
502003
Fen bilimlerinde kullanılan modellerle ilgili öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi
B Güneş, N BAĞCI, Ç Gülçiçek
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (7), 1-14, 2004
432004
Paradigma Kavramı Işığında Bilimsel Devrimlerin Yapısı ve Bilim Savaşları Cephelerdeki Fizikçilerden Thomas S Kuhn ve Alan D Sokal
B Güneş
392003
Fen öğretiminde kavramların somutlaştırılması: Modelleme stratejisi, bilgisayar simülasyonları ve analojiler
Ç Gülçiçek, B Güneş
Eğitim ve Bilim 29 (134), 2004
332004
Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
U KANLI, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, N ÖNDER, Ö OKTAY
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 2014
282014
Lise 2. sınıf öğrencilerinin kuvvet konusundaki kavram yanılgıları
K İlhami, B GÜNEŞ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 1-17, 2005
222005
The misconceptions about heat and temperature
S Aydoğan, B Güneş, Ç Gülçiçek
Gazi University Gazi Faculty of Education Journal 23 (2), 111-124, 2003
222003
Molecular-dynamics simulations of nickel clusters
Ş Erkoç, B Güneş, P Güneş
International Journal of Modern Physics C 11 (05), 1013-1024, 2000
222000
Doğru Bilinen Yanlışlardan Yanlış Bilinen Doğrulara: Fizikte Kavram Yanılgıları
B GÜNEŞ, S ATEŞ, A ERYILMAZ, N YÜRÜK, ÖF Özdemir, U Kanlı, ...
142017
Content Analysis of Physics Education Studies Published in Turkish Science Educatıon Journal from 2004 to 2011
N ÖNDER, Ö OKTAY, F ERASLAN, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, U KANLI, ...
Turkish Journal of Science Education (TUSED) 10 (4), 151-163, 2013
142013
DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDA ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
HŞ KIZILCIK, B GÜNEŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (41), 278-292, 2011
132011
yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarıyla öğrenim gören ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması
G Başdağ, B Güneş
VII Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2000
112000
The investigation of the primary school 6th class science textbook by the physics issues
Y Ünsal, B Güneş
Gazi University Gazi Faculty of Education Journal 23 (3), 115-130, 2003
92003
Bis (1, 2-di-4-pyridylethane-N: N') cadmium (II) Tetracyanonickelate (II) m-Xylene Solvate
B Güneş, H Soylu, S Özbey, Y Tufan, N Karacan
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications 52 (10 …, 1996
91996
Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Bilimsel Hatalar ve Kavram Yanılgıları
B Güneş
Ankara: Gazi Kitabevi, 2005
82005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20