Takip et
Hakan Kılınç
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments
M Fırat, H Kılınç, TV Yüzer
Journal of Computer Assisted Learning 34 (1), 63-70, 2018
2462018
Opinions of Expert Academicians on Online Data Collection and Voluntary Participation in Social Sciences Research
H Kılınç, M Fırat
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (5), 1461-1486, 2017
1412017
Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar
NÖ KESKİN, H KILINÇ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (3), 2015
752015
AÇIK ÖĞRENME SİSTEMLERİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEMEDEN FAYDALANMAK
TV Yüzer, H Kılınç
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 243-250, 2015
442015
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H KILINÇ, U Serap, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
38*2017
The influence of segmented and complete educational videos on the cognitive load, satisfaction, engagement, and academic achievement levels of learners
H Altinpulluk, H Kilinc, M Firat, O Yumurtaci
Journal of Computers in Education 7 (2), 155-182, 2020
322020
Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri: Yerelden küresele bir model önerisi
EG Kumtepe, E Toprak, A Öztürk, GT Büyükköse, H Kılınç, İA Menderis
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (3), 41-80, 2019
25*2019
Determining Open Education Related Social Media Usage Trends in Turkey Using a Holistic Social Network Analysis
M Fırat, H Altınpulluk, H Kılınç, K Büyük
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (4), 1361-1382, 2017
212017
Trends of Video Use in Distance Education: A Research Synthesis
H KILINC, M FIRAT, TV YUZER
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 7 (1), 55-82, 2017
21*2017
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenenlerinin Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ilişkin görüşlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi
H Kılınç
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 3 (3), 104-124, 2017
202017
Mobil öğrenme: eğitim ve öğrenimin dönüşümü
H KILINÇ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 132-138, 2015
142015
The Opinions of Field Experts on Online Test Applications and Test Security During the COVID-19 Pandemic
H Kilinc, MR Okur, I Usta
International Journal of Assessment Tools in Education 8 (4), 975-990, 2021
92021
Opinions of field experts on practices that will increase the motivation levels of learners during the COVID-19 pandemic process
H Kılınç
Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education …, 2021
92021
Discussion forums as a learning material in higher education institutions
H Kilinc, H Altinpulluk
International Journal of Higher Education Pedagogies 2 (1), 1-9, 2021
72021
Çevrimiçi grup tartışmalarının öğrenenler üzerindeki etkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği
H Kilinç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
72020
Türkiye Ulusal Eğitim Düzeylerinin 2010-2015 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi
HSY AYbEK, H KILINÇ, Aİ İbİLEME, M FIRAT
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science 7 (3 …, 2017
7*2017
Egitim Teknolojileri Okumaları 2018
B Akkoyunlu, A İşman, HF ODABAŞI
62021
İçerik Üreten Öğrenenlerin Özelliklerinin Değerlendirilmesi
H Kılınç
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
62016
The Opinions of Field Experts on the Usability of Internet-of-Things Technology in Open and Distance Learning Environments
H Altınpulluk, H Kilinc
International Journal of Information and Communication Technology Education …, 2022
52022
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında İçerik Üreten Öğrenenlerin Topluluk Hissi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
H KILINÇ, H ALTINPULLUK
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 50 (2), 1127-1153, 2021
5*2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20