Hakan Kılınç
Hakan Kılınç
Researcher in Open Education Faculty, Anadolu University
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments
M Fırat, H Kılınç, TV Yüzer
Journal of Computer Assisted Learning 34 (1), 63-70, 2018
942018
Opinions of Expert Academicians on Online Data Collection and Voluntary Participation in Social Sciences Research
H Kılınç, M Fırat
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (5), 1461-1486, 2017
712017
Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar
NÖ KESKİN, H KILINÇ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (3), 2015
412015
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H KILINÇ, U Serap, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
23*2017
AÇIK ÖĞRENME SİSTEMLERİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEMEDEN FAYDALANMAK
TV Yüzer, H Kılınç
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 243-250, 2015
202015
Determining Open Education Related Social Media Usage Trends in Turkey Using a Holistic Social Network Analysis
M Fırat, H Altınpulluk, H Kılınç, K Büyük
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (4), 1361-1382, 2017
152017
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenenlerinin Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ilişkin görüşlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi
H Kılınç
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 3 (3), 104-124, 2017
132017
Trends of Video Use in Distance Education: A Research Synthesis
H KILINC, M FIRAT, TV YUZER
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 7 (1), 55-82, 2017
112017
Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri: Yerelden küresele bir model önerisi
EG Kumtepe, E Toprak, A Öztürk, GT Büyükköse, H Kılınç, İA Menderis
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (3), 41-80, 2019
7*2019
The influence of segmented and complete educational videos on the cognitive load, satisfaction, engagement, and academic achievement levels of learners
H Altinpulluk, H Kilinc, M Firat, O Yumurtaci
Journal of Computers in Education 7 (2), 155-182, 2020
62020
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018
B Akkoyunlu, A İşman, HF Odabaşı
Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık, Ankara, 2015
62015
Mobil öğrenme: eğitim ve öğrenimin dönüşümü
H KILINÇ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 132-138, 2015
52015
CONTEXT AWARE UBIQUITOUS LEARNING MILIEUS IN DISTANCE LEARNING
H KILINC, TV YUZER
International Journal on New Trends in Education & their Implications …, 2015
32015
Opinions of Field Experts on Practices That Will Increase the Motivation Levels of Learners During the COVID-19 Pandemic Process
H Kılınç
Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education …, 2021
22021
İçerik Üreten Öğrenenlerin Özelliklerinin Değerlendirilmesi
H Kılınç
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
22016
AN ANALYSIS OF THE LONGITUDINAL MEASUREMENT INVARIANCE OF THE SOCIAL PRESENCE SCALE DEVELOPED FOR OPEN AND DISTANCE LEARNING ENVIRONMENTS
MD SAHIN, H KILINC, H ALTINPULLUK
Turkish Online Journal of Distance Education 21 (Special Issue-IODL), 97-110, 2020
1*2020
Methodological Evaluation of the Use of ICTs in Mixed Method Research in Education
M FIRAT, H ALTINPULLUK, H KILINÇ
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (4), 1365-1376, 2020
12020
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında çevrimiçi grup tartışması tekniğinin kullanılması
H Kılınç
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 86-106, 2019
12019
Leadership in Open and Distance Learning Institutions Within the Scope of 21st Century Skills
H Kilinc, H Altinpulluk
Administrative Leadership in Open and Distance Learning Programs, 34-62, 2018
12018
Türkiye Ulusal Eğitim Düzeylerinin 2010-2015 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi
HSY AYbEK, H KILINÇ, Aİ İbİLEME, M FIRAT
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science 7 (3 …, 2017
12017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20