Hakan Kılınç
Title
Cited by
Cited by
Year
Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments
M Fırat, H Kılınç, TV Yüzer
Journal of Computer Assisted Learning 34 (1), 63-70, 2018
492018
Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar
NÖ KESKİN, H KILINÇ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (3), 2015
342015
Opinions of Expert Academicians on Online Data Collection and Voluntary Participation in Social Sciences Research
H Kılınç, M Fırat
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (5), 1461-1486, 2017
302017
AÇIK ÖĞRENME SİSTEMLERİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEMEDEN FAYDALANMAK
TV Yüzer, H Kılınç
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 243-250, 2015
142015
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
12*2017
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenenlerinin Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ilişkin görüşlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi
H Kılınç
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 3 (3), 104-124, 2017
92017
Trends of Video Use in Distance Education: A Research Synthesis
H KILINC, M FIRAT, TV YUZER
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 7 (1), 55-82, 2017
82017
Determining Open Education Related Social Media Usage Trends in Turkey Using a Holistic Social Network Analysis
M Fırat, H Altınpulluk, H Kılınç, K Büyük
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (4), 1361-1382, 2017
62017
CONTEXT AWARE UBIQUITOUS LEARNING MILIEUS IN DISTANCE LEARNING
H KILINC, TV YUZER
International Journal on New Trends in Education & their Implications …, 2015
22015
Mobil öğrenme: eğitim ve öğrenimin dönüşümü
H KILINÇ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 132-138, 2015
22015
The influence of segmented and complete educational videos on the cognitive load, satisfaction, engagement, and academic achievement levels of learners
H Altinpulluk, H Kilinc, M Firat, O Yumurtaci
Journal of Computers in Education, 1-28, 2019
12019
Examination of Lifelong Learners' Preferences for Learning Materials and Methods within the Context of Various Demographic Characteristics
H Altınpulluk, H Kılınç, M Fırat
European Journal of Teaching and Education 2 (1), 148-154, 2020
2020
Açık ve Uzaktan Öğrenenlerin İkinci Üniversite Tercih Nedenlerinin Yaş, Cinsiyet ve Çalışma Durumları Bağlamında Belirlenmesi
H KILINÇ, H ALTINPULLUK, M FIRAT
Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi 9 (1), 81-90, 2020
2020
Mobile Technologies and Augmented Reality in Open Education
H Kılınç
Anadolu University, 2019
2019
Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri: Yerelden küresele bir model önerisi
EG Kumtepe, E Toprak, A Öztürk, GT Büyükköse, H Kılınç, İA Menderis
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (3), 41-80, 2019
2019
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında çevrimiçi grup tartışması tekniğinin kullanılması
H Kılınç
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 86-106, 2019
2019
Mobile Technologies and Augmented Reality in Open Education
H KILINC
Turkish Online Journal of Distance Education 20 (2), 219-222, 2019
2019
Administrative Factors in Design and Delivery of Open and Distance Learning Course Materials: Within the Scope of Universal
H Altinpulluk, H Kilinc
Administrative Leadership in Open and Distance Learning Programs, 117, 2018
2018
Support Services in Open and Distance Education: An Integrated Model of Open Universities
EG Kumtepe, E Toprak, A Ozturk, GT Buyukkose, H Kilinc, İA Menderis
2018
Leadership in Open and Distance Learning Institutions Within the Scope of 21st Century Skills
H Kilinc, H Altinpulluk
Administrative Leadership in Open and Distance Learning Programs, 34-62, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20